, rubrika Aktuality

Kardiologický den Petra Niederleho 2022

V pátek 14. října se v Clarion Congress Hotel v Praze uskutečnil již 13. ročník konference věnované aktuálním problémům v kardiologii. Je ojedinělá v tom, že se na ní setkávají zástupci všech segmentů kardiologické péče: ambulantní specialisté spolu s lékaři z kardiocenter, zástupci pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Iniciátorem akce a jedním z pořadatelů je Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce (NNH).

Kardiologie je dynamický obor, který se prudce rozvíjí v oblasti léčebných metod, technologií a farmakoterapie a společných úkolem všech aktérů zdravotnického systému je zpřístupnit zdravotnickou péči co nejširšímu okruhu pacientů.

Pandemie covid-19 sice již naštěstí není ústředním bodem programu jednodenní konference, akcentovala však jiné téma – prevenci, primární i sekundární, která je předpokladem efektivity kardiologické léčby. Na konferenci zazní i nejnovější doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti zaměřené na léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Samostatný blok bude patřit novinkám v oblasti antikoagulační léčby (léčiva snižující srážlivost krve a vzniku krevních sraženin), včetně zhodnocení zkušeností s touto léčbou zejména u pacientů s fibrilací síní, nejčastější srdeční arytmie.

Důležitým tématem, které na kongresu zazní, je intervenční léčba, která je doménou Kardiocentra NNH. Zástupci oddělení kardiochirurgie primář MUDr. Ivo Skalský a MUDr. Štěpán Černý, se budou věnovat kardiochirurgickým intervencím na aortální a mitrální chlopni. V posledních letech vzrostl zejména počet záchovných operací chlopní, díky nimž mají pacienti se srdečními vadami velmi dobrou prognózu.

Kardiologické oddělení pod vedením primáře prof. MUDr. Petra Neužila, CSc., FESC., se specializuje především na miniinvazivní katetrizační zákroky, kterých se na Homolce provádí 3000 ročně. Jednou z posledních novinek je zavedení implantátů do obou hlavních větví plicní tepny. Naprosto převratnou technikou je inovativní ablace ultrakrátkým pulsem vysokého napětí, která pacientům s fibrilací síní přináší novou naději, s níž jsme se stali průkopníky. 

Na kongresu se bude křtít Praktický průvodce současnou kardiologií, laicky psaná kniha určená pacientům, ale i všem lidem, kteří se zajímají o medicínu. Napsali ji lékaři z našeho Kardiocentra. 

Kardiologický den Petra Neiderleho navštěvují pravidelně desítky specialistů. Koná se na památku předního českého kardiologa prof. Niederleho, který byl průkopníkem české echokardiografie a dlouholetým primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Program ke stažení >>