, rubrika Aktuality

Nukleární medicína je na vzestupu

Vývoj počtu tzv. PET vyšetření, při nichž se pacientům aplikují radioaktivní farmaka, má v České republice vzrůstající tendenci. Zatímco v roce 2009 jich bylo provedeno něco přes 18 tisíc, v roce 2016 to bylo už téměř 30 tisíc, bylo konstatováno na včerejší tiskové konferenci, kterou uspořádala Česká asociace farmaceutických firem ve spolupráci s ÚJV Řež a Nemocnicí Na Homolce. I tak ale Česká republika zůstává v této oblasti pod průměrem vyspělých zemí.

PET čili pozitronová emisní tomografie se v naší republice používá od roku 1999, kdy bylo založeno vůbec první PET centrum ve střední a východní Evropě, a to právě v Nemocnici Na Homolce. Jedná se o moderní zobrazovací metodu využívající radiofarmaka, tedy radioaktivní látky, jež v těle pacienta září. Volbou typu radiofarmaka lze docílit jeho zvýšeného nakupení ve sledovaných tkáních (v nádorech, zánětlivých ložiscích apod.) a tím tato patologická místa „rozsvítit“ a přesně lokalizovat.

„Nejčastějším důvodem PET vyšetření je diagnostika onkologických onemocnění, a zejména přítomnosti jejich metastáz, a dále mapování zánětlivých ložisek v těle, která bývají příčinou nevysvětlitelných horeček a infekčních komplikací. Neurochirurgům navíc pomáháme v předoperační fázi určit ložisko, z něhož vycházejí epileptické záchvaty, nebo upřesnit postup léčby bolestí páteře. Horkou novinkou je pak diagnostika Alzheimerovy demence,“ říká doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., primář PET centra Nemocnice Na Homolce, které má v současnosti za sebou už více než sto tisíc aplikací radiofarmak.

Radiofarmaka jsou bezpečná

Radiofarmaka jsou v České republice používána stále více především proto, že PET diagnostika je velmi šetrná k lidskému organizmu – vyžaduje pouze nízké dávky radiofarmak, takže zátěž pro pacienta je malá. Nezanedbatelná je také časová úspora a zrychlení diagnosticko-terapeutického procesu. Využití PET radiofarmak v medicíně ale klade vysoké nároky na jejich výrobce a dodavatele, zejména z hlediska kontroly kvality, spolehlivosti a termínů dodávek. Jedním z nich je i ÚJV Řež, a. s.

„Jsem rád, že mezi členské společnosti České asociace farmaceutických firem patří i tak specializovaná společnost jako je ÚJV Řež, a. s. Vyrábět a vyvíjet radiofarmaka není jednoduché, léčivý přípravek s poločasem rozpadu 110 minut vyžaduje perfektně zvládnuté know-how i logistiku. Za přínosné považuji i to, že nedílnou součásti ÚJV Řež, a. s., je i výzkum a vývoj nových radiofarmak. V současnosti je velká pozornost věnovaná výzkumu v oblasti radiofarmak zaměřených na diagnostiku onemocnění, která souvisí se stárnutím populace, a to Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu,“ zhodnotil význam vývoje radiofarmak Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.