, rubrika Aktuality

Přímý přenos z našich sálů sledovali účastníci kardiologického sympozia v Orlandu

V pátek 13. 1. se Orlandu na Floridě konalo mezinárodní sympozium předních světových kardiologů a kardiochirurgů, kteří se zabývají poruchami srdečního rytmu. 

Sympozia se zúčastnili také naši kardiologové. Prof. Petr Neužil, MUDr. Jan Petrů a MUDr. Jan Škoda ve spolupráci se celým týmem připravili pro účastníky konference telemost – živý přenos na dálku z našich operačních sálů. Tímto způsobem demonstrovali nejnovější postupy v léčbě fibrilace síní.

Tato jejich účast na dálku měla v Orlandu obrovský úspěch. Z plánovaného jednoho vstupu nakonec byly čtyři a byly hodnoceny velmi pozitivně. „Byly to nervy a vypětí nejenom pro mě, ale pro celý tým na sále, kolegové, kteří byli se mnou u obou výkonů, byli skvělí a zcela koncentrovaní. Vše muselo klapnout na čas a samozřejmě s ohledem na pacienty. Vyšlo to, máme radost, že svět viděl a ocenil práci kardiologie v ČR,“ říká primář kardiologie Nemocnice Na Homolce prof. Petr Neužil.

Centrum léčby poruch srdečního rytmu v Nemocnici Na Homolce se významem a počtem pacientů řadí k největším světovým pracovištím tohoto druhu.