, rubrika Aktuality

Nemocnice Na Homolce deklarovala spolupráci s Letištěm Praha při záchranných akcích

Ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva podepsal v pátek 11. května memorandum o spolupráci se společností Letiště Praha. Stejné memorandum podepsali současně zástupci sedmi dalších nemocnic v Praze a Kladně, Hasičského záchranného sboru hl. města Praha, Zdravotnické záchranné služby hl. města Praha a Českého červeného kříže. Cílem je posílení spolupráce, koordinace a sdílení informací všech zúčastněných subjektů v případech mimořádných událostí nebo situací spojených se zdravotními komplikacemi, které si vyžádají hospitalizaci cestujících či zaměstnanců letiště.

Letiště Praha zaznamenává v posledních letech velký nárůst v počtu odbavených cestujících, což pro nás znamená nejen zvýšené nároky na standardní provoz letiště, ale také na zajištění bezpečnosti cestujících a našich zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Posílení spolupráce se zdravotnickými zařízeními v Praze a okolí nám do budoucna umožní ještě pružněji a efektivněji řešit situace, ke kterým sice v letecké dopravě dochází zcela mimořádně, nicméně na které musíme být neustále připraveni,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Doposud mělo Letiště Praha navázanou trvalou spolupráci se třemi nemocnicemi v Praze. Nyní se jejich okruh rozšíří na celkem osm subjektů, které v případě potřeby poskytnou lékařské ošetření osobám postiženým mimořádnou událostí vzniklou na Letišti Praha. Mezi takové události patří například letecká nehoda, nejrůznější protiprávní činy namířené proti cestujícím či letadlům, ale také živelní katastrofy, ekologické nehody či požáry. Smlouva rovněž nastavuje nový proces komunikace a sdílení informací mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, letištěm, leteckými společnostmi a nemocnicemi, a to především s cílem poskytnout zasaženým osobám či jejich rodinným příslušníkům ještě rychlejší a přesnější informace ohledně okolností případné hospitalizace v příslušných nemocničních zařízeních. Smlouva také zajistí poskytnutí asistenčních služeb ze strany Českého červeného kříže v průběhu péče o osoby dotčené mimořádnou událostí.

Memorandum podepsali: za Letiště Praha předseda představenstva Václav Řehoř a člen představenstva Milan Špaček, za jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb náměstek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jan Votava, ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva, ředitel Nemocnice Na Bulovce František Novák, ředitel Oblastní nemocnice Kladno Petr Polouček, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý, ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral a ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš, za složky integrovaného záchranného systému ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. města Praha Petr Kolouch a ředitel Hasičského záchranného sboru hl. města Praha Roman Hlinovský a za Český červený kříž Martin Srb, předseda jeho oblastní výkonné rady.