, rubrika Aktuality

Stavební práce se blíží ke konci

Naše nemocnice v posledních měsících prochází rozsáhlými stavebními úpravami, které souvisejí především s projektem energeticky úsporných opatření. Aktuálně se nacházíme ve čtvrté a poslední etapě, která by měla být ukončena do konce dubna 2024. Zbývá ještě dokončit: zateplení střech, instalace vchodových dveří, keramické obklady a instalace posledních technologií spojených s úsporami energie a efektivním provozem nemocnice.

Práce probíhají bez větších komplikací a již v květnu se naše nemocnice v novém kabátě vrací do standardního neomezeného režimu. Modernizace Homolky přinese nemalé úspory a zlepší kvalitu prostředí pacientům i našim zaměstnancům. Úspory v desítkách miliónů korun ročně, kterých dosáhneme energeticky efektivním provozem nemocnice, budeme investovat zpět do rozvoje medicínských programů a do péče o pacienty.

Dlouhodobým problémem naší nemocnice je parkování, které v posledních měsících ještě více zkomplikovaly probíhající stavební práce.Začátkem dubna postupným rušením staveniště uvolníme parkoviště v severovýchodní části areálu nemocnice, což alespoň částečně zlepší situaci s parkováním jak v areálu, tak v okolí nemocnice.

Děláme maximum pro to, aby se situace s parkováním pro naše pacienty zlepšila. V posledních dvou letech jsme kapacitu parkování v areálu nemocnice postupně navýšili o 200 parkovacích míst a dalších 40 parkovací míst v areálu přibude i v letošním roce. Strategický projekt dalšího navýšení parkovacích míst dlouhodobě řešíme s Magistrátem Hlavního města Prahy, se kterým již několik let usilovně jednáme o směně pozemků. To by nám umožnilo navýšit kapacity parkování o dalších 140, resp. 250 míst, dle investičních možností nemocnice.

Pokud máte jakékoli dotazy k chodu oddělení, které se chystáte během probíhající rekonstrukce navštívit, obraťte se na ambulanci příslušného oddělení nebo na naši recepci. Kontakty naleznete na webových stránkách nemocnice www.homolka.cz

Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení