, rubrika Aktuality

Gastroenterologické oddělení získalo statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie

Gastroenterologické oddělení Nemocnice Na Homolce získalo statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie, a vhodně tak doplňuje síť vysoce specializovaných endoskopických center v České republice. 

Statut uděluje Ministerstvo zdravotnictví České republiky pouze těm pracovištím, která splňují přísná kritéria na odbornost a přístrojové vybavení. Podmínkou je také návazná péče ostatních oddělení, jako je chirurgie, radiologie nebo onkologie. Naše nemocnice navíc v loňském roce gastroenterologické pracoviště zmodernizovala, a pacientům tak kromě kvalitní a vysoce odborné péče může nabídnout i mnohem komfortnější zázemí.  

„Těší mě, že díky dlouholeté snaze gastroenterologického týmu o profesionalitu a trvalému zvyšování odborných znalostí jednotlivců se podařilo splnit náročná kritéria pro udělení daného statutu. Nadále tak můžeme pokračovat například s rozvojem endoskopických resekčních metod,které slouží k odstranění velkých a hluboko rostoucích polypů ve střevní stěně. Našim cílem je samozřejmě nadále poskytovat péči v celém spektru, včetně provádění screeningových koloskopií, jejichž počet se nám v letošním roce podařilo významně navýšit,"  říká primář interního oddělení MUDr. Pavel Hrouda