, rubrika Aktuality

Slavnostně jsme uvedli do provozu PET/MR

Nemocnice Na Homolce má ode dneška PET/MR – unikátní diagnostický přístroj zejména pro onkologická onemocnění.

Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnili ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek a další významní hosté.

PET/MR kombinuje pozitronovou emisní tomografii a magnetickou rezonanci a vhodně doplňuje PET/CT vyšetření tím, že poskytuje mnoho dalších informací o stavbě, stavu měkkých tkání a látkové výměně.

Vhodnými indikacemi pro toto hybridní vyšetření jsou nádorová onemocnění v oblasti malé pánve, např. karcinom prostaty. Dále patologie v oblasti hlavy, krku prsou nebo neurologické či kardiologické indikace. Výhodou PET/MR je také skutečnost, že zde odpadá radiační zátěž z CT složky vyšetření.  Tím je tento přístroj zvláště vhodný pro vyšetřování dětí a mladších jedinců.

„Novým PET/MR přístrojem doplňuje Nemocnice Na Homolce svůj již tak rozsáhlý diagnostický potenciál, který tvoří jeden z hlavních pilířů klinické činnosti naší nemocnice. Za výsledky nejmodernějších přístrojů ale vždy stojí především zkušenosti našich lékařů-diagnostiků, kteří mohou ošetřujícím lékařům předat zásadní informaci potřebnou k plánování cílené léčby. Za posledních pět let jsme do diagnostického programu investovali přes půl miliardy korun,“ uvádí ředitel nemocnice Petr Polouček.

PET MR pořídila nemocnice jako třetí v republice po Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici Plzeň. Pokrývá tak oblast Prahy, středních Čech a dalších krajů.

Jde o investici za více než 135 milionů korun, kterou jsme pořídili z části z vlastních zdrojů, 90 milionů korun pokryla dotace z operačního programu REACT-EU

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.