, rubrika Aktuality

18. 11. Evropský antibiotický den

Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné. Nejnovější data shromážděná v rámci evropského projektu pro sledování odolnosti bakterií (European Antimicrobial Resistance Surveillance System – EARSS) potvrzují skutečnost, že počet pacientů odolávající léčbě proti těmto bakteriím se zvyšuje.

Je proto velmi důležité informovat širokou veřejnost o nezbytnosti zodpovědného užívání antibiotik, jelikož se tak může zamezit vzniku nebezpečných a rezistentních bakterií, a napomoci tak k zachování účinných léků pro budoucí generace. Jen těžko si již dovedeme představit situaci, že by na běžné infekce nezabral např. penicilin, jehož objev zachránil tolik životů.  

Evropský antibiotický den se v letošním roce zaměřuje především na práci s lékaři, kteří předepisují antibiotika v primární péči. Snahou je podpořit vhodné používání antibiotik a informovat pacienty o rizicích samoléčby. Na rozdíl od některých států EU, ve kterých existuje problém výdeje antibiotik bez lékařského předpisu, je v ČR hlavní snahou snížit užívání antibiotik, která pacientům zbyla po předchozí terapii nebo která si obstarali od svých známých. Hlavním cílem uváděné iniciativy je ale opakovaně upozorňovat na rizika zbytečného a nevhodného používání antibiotik a současně podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem právě v této oblasti.

Pravidla pro užívání antibiotik:

Antibiotika by se měla užívat pouze v nezbytných případech.

Pacient by měl užívat pouze antibiotika, která předepsal lékař přímo jemu, a jen na léčbu, pro kterou byla předepsána.

Je třeba dodržovat délku podávání antibiotik, tzn. dobrat předepsané množství i po odeznění příznaků onemocnění.

Je třeba dodržovat velikost dávek a dávkovací intervaly včetně dalších doporučení týkajících se způsobu podávání.

Před zahájením užívání antibiotik je vždy třeba přečíst si příbalovou informaci.

 

#EAAD

#AntimicrobialResistance