, rubrika Aktuality

Dnes si připomínáme Světový den epilepsie

Diagnostice a léčbě epilepsie se v Centru pro léčbu epilepsie Nemocnice Na Homolce věnuje tým složený z neurologů-epileptologů, radiologů, psychologů a neurochirurgů. Lékaři mají k dispozici epileptologickou monitorovací jednotku, tříteslovou magnetickou rezonanci (MR), gama nůž, pozitronovou emisní tomografii (PET) či intraoperační MR, a to vše v rámci jedné nemocnice.

Pacienti s epilepsií způsobenou tzv. hipokampální sklerózou, kteří nereagují na léčbu, mohou po důkladné analýze epileptologů pod vedením doc. MUDr. Zdeňka Vojtěcha, Ph.D. u nás podstoupit operační zákrok, při němž mu neurochirurgové v oblasti spánkového laloku odstraní postiženou tkáň – hipokampus (mořský koník). Díky této operaci se většina pacientů vrací do života zcela vyléčena a bez záchvatů. Tyto zákroky provádí tým neurochirurga MUDr. Jana Šroubka. Součástí týmu je i neuropsycholožka doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D, která pacientům podstupujícím náročný chirurgický zákrok poskytuje neuropsychologickou péči před operací, ale i několik let po ní. Provádějí se kontrolní neuropsychologická vyšetření, díky nimž se sleduje vývoj paměti, pozornosti a dalších důležitých funkcí, ale také nálady a kvality života. Výsledky jsou povzbudivé. Většina pacientů má v případě vymizení záchvatů šanci na zlepšení psychické výkonnosti a celkové životní spokojenosti. V Nemocnici Na Homolce se ročně operuje zhruba 40 pacientů s farmakorezistentní epilepsií.