, rubrika Aktuality

Nemocnice Na Homolce reaguje na tiskovou zprávu Pirátské strany ze dne 11. 1. 2018: Informace uvedené v účelově zpracovaném, dehonestujícím anonymním dopise adresovaném Sněmovně jsou nepravdivé

Pirátská strana zveřejnila tiskovou zprávu (zde), v níž její poslankyně Olga Richterová, členka výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, poukazuje na nestandardní praktiky v Nemocnici Na Homolce. Zpráva se přitom opírá o informace, které jsou obsahem účelově zpracovaného, dehonestujícího anonymního dopisu zaslaného napříč Parlamentem a Senátem ČR a jež vedení Nemocnice Na Homolce deklaruje jako nepravdivé, zavádějící, až smyšlené. Na jeho autora jako na neznámého pachatele již Nemocnice Na Homolce podala začátkem minulého týdne trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, o čemž informovala ministra zdravotnictví i předsedkyni výboru pro zdravotnictví PS.

V následující části přinášíme vyjádření ředitele nemocnice Dr. Ing. Ivana Olivy k jednotlivým tvrzením uvedeným ve zmíněné tiskové zprávě:

TZ Piráti: „Společnost HOLTE MEDICAL, a. s., která materiál zajišťovala, vstoupila 1. ledna 2017 do likvidace. Od té doby však uzavřela přes 900 nových smluv s nejrůznějšími dodavateli…“

Oliva: Zmiňovaných přes „900 smluv“, reálně 823 smluv, jsou dílčí objednávky/smlouvy Holte Medical, a. s., realizované na základě smlouvy o spolupráci mezi Nemocnicí Na Homolce a Holte Medical, a. s., uzavřené v roce 2016. Tudíž nedochází k uzavírání nových smluv, ale pouze k plnění závazků vycházejících z této smlouvy.

TZ Piráti: „… opakovaně tím porušovala občanský zákoník“

Oliva: Nemocnice Na Homolce i Holte Medical a. s., vždy jednala v souladu s právními předpisy, tj. i v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

TZ Piráti: „Místo toho se nemocnice, která byla i za kontroverzního ředitele Vladimíra Dbalého v zisku, dostala do ztráty,“ shrnuje obsah dopisu první místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová, členka Výboru pro zdravotnictví.“

Oliva: Nemocnice Na Homolce se za dobu mého hospodaření nikdy nedostala do ztráty. Každý rok hospodaří se ziskem, a to i přesto, že jsem převzal nemocnici s gigantickým dluhem čtvrt miliardy Kč (nesplacený úvěr 120 mil. Kč a pokuty udělené Finančním úřadem za pochybení ředitele Dbalého ve výši 126 mil. Kč). Tento obrovský dluh měl a bohužel stále ještě má logicky velmi negativní ekonomické dopady na finanční zdraví nemocnice. Je velkým úspěchem, že i přes tuto historickou zátěž provozujeme nemocnici se špičkovou zdravotní péčí bez jakýchkoliv vážných problémů a zároveň generujeme zisk.

TZ Piráti: „Současný ředitel začal postupně zaměstnávat spřízněné osoby. Ekonomickým náměstkem jmenoval Martina Dařílka, bývalého ekonomického poradce Sazky. Na pozice poradců dosadil Jana Prádlera, Karla Bidla a Jiřího Mutafova, kteří měli brát odměnu 2 000 Kč za hodinu. Samotný ředitel nemocnice Oliva si přijde jako předseda dozorčí rady HOLTE MEDICAL, která je po rozhodnutí vlastní valné hromady od 1. ledna 2017 v likvidaci, na 50 tisíc Kč měsíčně.

Oliva: „S výjimkou ekonomického náměstka Dařílka, který je v zaměstnaneckém poměru se jednalo o dočasné externí poradce, kteří mi pomohli v prvních šesti měsících po mém nástupu do funkce ředitele nemocnice, a to pouze do doby vytvoření nového manažerského týmu. Bylo naprosto nereálné, abych zahájil restrukturalizaci nemocnice bez spolupráce s odborníky, kterým bych mohl důvěřovat. Jmenovaní dostali tuto průměrnou měsíční odměnu: Ing. Prádler: 0 Kč, Ing. Bidlo: 37 000 Kč a Ing. Mutafov 49 000 Kč.“

Oliva: Po zrušení představenstva dceřiné společnosti Holte Medical, a. s., jsou ve funkci již pouze tři členové dozorčí rady. Náklady na platy statutárních orgánů dceřiné společnosti Holte Medical, a. s., se od roku 2014 (tedy před mým nástupem do funkce) do roku 2017 snížily o 43%., viz tabulka

Náklady na platy orgánů společnosti HME:

(měsíčně v tis. Kč)

2014

2015

2016

2017

HME

235

215

215

135

TZ Piráti: „Piráti jsou znepokojeni tím, jak je bez zájmu státních orgánů dlouhodobě porušován zákon. Důsledkem toho jsou stamiliony mizející v černých dírách – na účtech prostředníků a na účtech členů dozorčí rady firmy HOLTE MEDICAL končí statisíce.“

Oliva: Činnost Nemocnice Na Homolce pod mým vedením byla prověřena kontrolními orgány, jako je NKÚ, ÚOHS a Finanční ředitelství v Brně, a žádný z těchto orgánů ve svých závěrečných zprávách nekonstatoval, že by byl porušován zákon nebo bylo postupováno netransparentně nebo nehospodárně. Závěrečně zprávy zmiňovaných kontrolních orgánů můžeme na vyžádání samozřejmě poskytnout.

TZ Piráti: „Podáváme podnět státnímu zástupci na odvolání likvidátorky Dlabolové. Ta nedostála své povinnosti, protože nadále vykonávala podnikatelskou činnost a zásobovala nemocnici novým zdravotnickým materiálem. Likvidovaná společnost uzavřela podle portálu registru smluv v roce 2017 přes 900 nových smluv s nejrůznějšími dodavateli. Výše uvedené jednání je zcela proti smyslu a účelu likvidace“

Oliva: Není pravda, že by likvidátorka nedostála své povinnosti. Likvidátorka naopak postupovala tak, jak měla, tj. dodržela smlouvu o spolupráci, ve které se zavázala, že zajistí potřeby Nemocnice Na Homolce. Likvidátorka je povinna plnit závazky ze smluv. Smlouva mezi Nemocnicí Na Homolce a Holte Medical, a. s., byla uzavřena v roce 2016, tedy před vstupem Holte Medical, a. s., do likvidace. Jejím smyslem nebylo nic jiného než zajistit plynulou dodávku zdravotního materiálu do nemocnice, jelikož při jakémkoliv výpadku by byl ohrožen provoz nemocnice a životy pacientů.

Nákupy léků a zdravotnických přístrojů již nemocnice zajišťuje vlastními silami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a do konce března letošního roku převezme od Holte Medical i veškeré nákupy zdravotnického materiálu, které v souladu se zákonem zčásti ještě nakupuje na základě tzv. in-house výjimky.