, rubrika Aktuality

Otevřeli jsme nové vzdělávací a tréninkové centrum pro studenty

Nemocnice Na Homolce vybudovala nové vzdělávací a tréninkové centrum pro studenty vysokých škol a vyšší odborné zdravotnické školy. Slavnostní otevření proběhlo 1. října za účasti ředitele nemocnice MUDr. Petra Poloučka, MBA, MUDr. Davida Marxe, proděkana pro studium a výzkum 3. LF UK, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK a dalších zástupců Nemocnice Na Homolce.

Kvalitní praktická výuka a motivační prostředí zvyšuje šance, aby absolventi zdravotnických škol neodcházeli z oboru do jiných profesí. Nemocnice Na Homolce si mladých kolegyň a kolegů velmi váží a dlouhodobě se snaží vytvářet optimální podmínky pro jejich profesní růst. Proto se rozhodla pro nový projekt – vzdělávací a tréninkové centrum, kde si studenti 3. LF UK a VŠZ Duškova, absolventi a budoucí sestry zdravotnických oborů budou moci vyzkoušet modelové situace v praxi. Prostor centra tvoří odborná a simulační studovna. Jsou zde dvě plně funkční pacientská lůžka se zdravotnickou technikou, zdravotnické stolky a materiál, potřebný pro simulaci běžně prováděných činností na oddělení u lůžka pacienta.

Ve vzdělávacím a tréninkovém centru se budou pořádat odborné praxe studentů zdravotnických škol, ale i kurzy pro naše pracovníky. „Naše tréninkové centrum je vybaveno tak, aby plnilo standardy moderní výuky. Je to cesta, kterou podporujeme firemní vzdělávání a odbornou praxi studentů zdravotnických škol. Chceme připravovat studenty v kvalitních podmínkách pro praxi u lůžka pacienta. Vhodně vybavené tréninkové centrum a kvalitní mentor jsou zárukou dokonalé přípravy studentů do praxe. Věříme, že mezi studenty můžeme najít i naše nové kolegy a kolegyně,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ivana Kirchnerová, která je spolu se staniční sestrou cévní chirurgie Renátou Vintrovou iniciátorkou projektu. „Pro nás je důležité, aby byla vytvořena pozitivní a tvůrčí atmosféra, která je pro týmovou práci nejlepší motivací.“ Náměstkyně věří, že tréninkové a výukové centrum ulehčí nástup do praxe jak samotným studentům, tak personálu NNH, který bude mít kvalitněji připravené nové kolegy. „Ráda bych poděkovala i kolegům z provozu NNH, kteří prostory vybudovali, a také všem mentorům, kteří se do našeho nového projektu zapojili,“ dodává Ivana Kirchnerová.