, rubrika Aktuality

Aktivovali jsme cvičný traumaplán

V pátek 31. března jsme aktivovali cvičný traumatologický plán, neboli traumaplán, který simuluje organizaci pomoci při mimořádných událostech, jako jsou hromadné nehody, epidemie nebo živelné katastrofy. Tentokrát si naši zdravotníci vyzkoušeli zvládání příjmu a ošetřování pacientů při hromadné havárii autobusu.  

Na všechny nepředvídatelné události musí být každá nemocnice dobře připravena. Řídí se při nich přesně danými postupy. „Cvičení traumaplánu pomáhá zdravotníkům, aby si tyto postupy vyzkoušeli nanečisto a mohly se vyladit případné nedostatky. Cílem je dosáhnout co nejlepší organizace v mimořádné situaci, kdy vzniká potřeba rychlé pomoci pro zvýšený počet zasažených osob a kdy musíme poskytnout co nejkvalitnější péči v nestandardní situaci. Zároveň je třeba zabránit chaosu, který při podobných událostech může logicky vznikat. Cvičný traumaplán aktivujeme minimálně jedenkrát ročně, ale i častěji, pokud je to nezbytné, “ uvedl náměstek pro léčebnou a preventivní péči, MUDr. Vladimír Mikulenka, MBA, který celou akci koordinoval.   

V reálné situaci nemocnice spouští traumaplán ve chvíli, kdy obdrží ověřenou zprávu z operačního střediska Zdravotnické záchranné služby. Organizace pomoci probíhá podle přesně daného scénáře, který definuje organizaci pomoci v situaci, kdy běžná kapacita a procesy pro ošetření zvýšeného počtu zraněných nebo jinak zasažených osob nestačí. Musí být přesně definovány prostory a skupiny zdravotníků, které mají přesně vytýčené úkoly, jsou s nimi seznámeni a mají je nacvičené. V těchto situacích nejde jen o prvotní příjem a rozdělení pacientů podle závažnosti, ale také o organizaci a prioritizaci definitivního ošetření s koordinací využití operačních sálů, lůžkové kapacity a personálu celé nemocnice.

Zásadní rozdíl tkví také v tom, zda je traumaplán spuštěn v pracovní době či mimo ni. V případě mimopracovních hodin je nutné mít v záloze systém svolávání zdravotníků do nemocnice, abychom byli schopni posílit personální kapacitu dle potřeby. Pro úspěšné zvládnutí vyhlášeného traumaplánu je třeba mít k dispozici také kapacity laboratorní, krevní banky a nezdravotnické služby, např. zajištění dostatku obvazového materiálu, kyslíku, ventilátorů a ostatních technologií.

Ke koordinaci traumaplánu patří také rozhodnutí o odložení plánované péče do doby jeho zvládnutí na pracovištích, která jsou pro to určena.