, rubrika Aktuality

Česko-americká spolupráce v Nemocnici Na Homolce

Memorandum o spolupráci mezi Nemocnicí Na Homolce a nemocnicí Mount Sinai Heart v New Yorku podepsal v pátek 20. listopadu ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček, MBA. Jedná se o významný krok, který stvrdil více než desetiletou spolupráci mezi kardiologickými odděleními obou nemocnic.

Obě strany budou nadále spolupracovat na poli kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie především se zaměřením na inovativní výkony. Budou si vyměňovat svoje zkušenosti z klinické praxe, vědy a výzkumu, včetně pregraduální i postgraduální výuky svých mediků a lékařů.

Podle ředitele nemocnice Petra Poloučka je skvělé, že nemocnice spolupracuje s tak významným americkým partnerem. „Velmi si tohoto oficiálního kroku vážíme. Naše klíčové programy vždy byly a jsou na velmi vysoké medicínské úrovni a obstojí v mezinárodním srovnání. Pokud najdeme správného partnera, prostor pro spolupráci je takřka neomezený. Těším se, že medicínské a vědecké projekty mezi Nemocnicí Na Homolce a nemocnicí Mount Sinai Heart v New Yorkou přinesou v příštích letech stejně slibné medicínské i vědecké výsledky, jako tomu bylo doposud.

Garantem české strany memoranda o spolupráci je primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC., americkou stranu reprezentuje profesor Vivek Y. Reddy, M. D., který se podpisu memoranda osobně zúčastnil.

„Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu je zásadním parametrem jejího rozvoje, nicméně vztahy mezi všemi spolupracujícími odborníky musejí být bezbariérové. Memorandum je skvělým příkladem toho, jak se institucionalizuje spolupráce, která vznikla a přirozeně se rozvíjela tzv. zespodu. Díky aktivní podpoře obou institucí a oficiálnímu rámci teď budeme moci naše vědecké projekty rozvíjet nadále v plném rozsahu", říká Petr Neužil.

Petr Neužil i Vivek Reddy jsou světově uznávanými odborníky nejenom na poli arytmologie (diagnostika a léčba poruch srdečního rytmu), ale v celé řadě inovativních výkonů se zaměřením na aplikaci katetrizačních intervenčních zákroků. Spolupracují již dvacet let a spojují je inovátorské ambice. Mají na svém kontě několik světových prvenství. V roce 2004 provedli ablaci fibrilace síní kryobalónkovým katetrem. Jako první na světě v roce 2012 společně implantovali v Nemocnici Na Homolce bezdrátový kardiostimulátor, který se implantuje přímo do srdce. Zavedli také svojí vlastní techniku vyjmutí dlouhodobě implantovaného intrakardiálního stimulátoru tak, aby se dal bezpečně vyměnit v případě vyčerpání baterie.

Oba kardiologové společně v roce 2018 také zavedli první trvalý mikrofiltr do krkavic, který zachycuje krevní sraženiny, a zachraňuje tak pacienty ohrožené mozkovou mrtvicí. V letošním roce byla publikována celá řada jejich prací, jednak zabývajících se použitím zcela nového typu energie v rámci terapeutického zákroku při ablační léčbě fibrilace síní s využitím pulzního pole, dále katetrizační intervencí trojcípé chlopně. „Velmi slibnou se jeví i naprosto nová možnost katetrizačního zákroku s cílem léčby obezity, což může být alternativa již zavedených bariatrických operací, nebo jako adjuvantní zákrok s cílem ovlivnit negativní vliv obezity v rámci rizikového vlivu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční a dalších onemocnění,“ doplňuje Petr Neužil.

Formální podpis memoranda o spolupráci s americkou stranou je také slibným pokračováním ve vzdělávání lékařského i ošetřovatelského personálu prostřednictvím meetingů a sympozií, může mít i pozitivní dopad na rozvoj moderní kardiologie v rámci celé České republiky, protože oba kolegové spolupracují s celou řadou českých kardiocenter.