, rubrika Aktuality

Uvedli jsme do provozu CT skener nové generace

Na oddělení radiodiagnostiky máme pro naše pacienty nově k dispozici CT skener nové generace, který přináší nové  klinické aplikace, a tedy zlepšení diagnostických možností.

CT  je vyšetřovací metoda, která využívá rentgenových paprsků k podrobnému zobrazení orgánů po jednotlivých vrstvách. Pomocí tohoto vyšetření lékaři  detekují různá onemocnění celého těla. CT vhodně doplňuje ostatní zobrazovací metody, zvláště pak magnetickou rezonanci. Pro vyšetření některých orgánů, např. plic je stále nejvhodnější technikou.  V posledních letech technologie CT zaznamenala velký pokrok, především co se týče rychlosti vyšetření a stále se zvyšující kvality obrazu za současného snížení zátěže pacienta rentgenovým zářením.   

Jen za poslední čtyři roky jsme investovali do přístrojového vybavení Nemocnice Na Homolce z vlastních zdrojů 471 milionů korun a z dotací a darů 39 milionů korun, celkem tedy 510 milionů korun. Těší mě, že můžeme našim pacientům opět nabídnout možnost modernější a přesnější diagnostiky, která tvoří jeden z hlavních medicínských programů Nemocnice Na Homolce“, říká ředitel nemocnice MUDr. Petr Polouček, MBA. Organizačními a provozními změnami jsme zároveň výrazně zkrátili termíny diagnostických vyšetření, protože včasný záchyt nemoci je důležitým krokem k úspěšné léčbě“, doplnil ředitel Petr Polouček. 

Nový typ CT Somatom Force, který máme na Homolce k dispozici, vylepšuje vyšetřovací proces a maximálně se přizpůsobuje potřebám pacienta. Je vybaven dvěma rentgenovými trubicemi (Doual-Source), které umožňují vyšší rychlost snímkování a rychlejší výsledek. „Díky vylepšené technologii 4D, která dokáže zaznamenat i vnitřní pohyb, je nyní možné  zobrazovat i takové orgány, které se touto metodou obtížně diagnostikovaly. Je to např.  pohybující se srdce a koronární tepny, které bude možné tímto novým typem skeneru vyšetřovat bez použití léků na zpomalení srdečního rytmu, a současně s menší radiační zátěží,“ vysvětluje primář radiodiagnostického oddělení  prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. Kratší čas  vyšetření lépe vyhovuje i lidem s obtížemi zadržet dech, nebo nespolupracujícím pacientům,  nebo např. pacientům v bezvědomí. 

Samozřejmostí je kvalitní vyšetření pacienta s podezřením na akutní cévní mozkovou příhodu. V onkologii tento nový skener umožňuje dynamické vyšetření v celém objemu vyšetřovacího orgánu – jako jsou například játra nebo plíce s nižšími radiačními dávkami, ale zároveň s vyšší kvalitou obrazu. Snižuje se i množství aplikované jodové kontrastní látky, z čehož budou profitovat zvláště pacienti s poruchami funkce ledvin.

Součástí nového přístroje je i upevňovací otočný systém, který imobilním pacientům nebo seniorům poskytuje bezpečnou oporu.     

Na Homolce jsme v minulém roce provedli 15 000 CT vyšetření.