, rubrika Aktuality

Proti tvrzení, že zaměstnanci žalují nemocnici, protože nemají přestávky na oběd, se důrazně ohrazujeme!

S ohledem na informace, které se v poslední době objevují v médiích a které vycházejí z přepisu reportáže na Prima CNN News, aniž by média zkoumala objektivitu reportáže a ověřila si pravdivost údajů, považujeme za důležité uvést fakta na pravou míru.

„Nemocnici Na Homolce žalují zaměstnanci. Nemáme přestávky ani na jídlo, tvrdí“

Proti tvrzení, že zaměstnanci žalují nemocnici, protože nemají přestávky na oběd, se nemocnice důrazně ohrazuje. Jedná se o nepravdivé a zavádějící tvrzení, které poškozuje dobré jméno Nemocnice Na Homolce.

Zavádějící už je samotný předmět sporu. Zatímco média uvádějí, že předmětem sporu mezi zdravotníky a nemocnicí je nemožnost čerpat přestávku na jídlo a oddech, ve skutečnosti jde podle Lékařské odborové organizace, která spor iniciovala, o situace, kdy zaměstnanci přestávky na jídlo a oddech sice prokazatelně čerpali, ale údajně museli být svému zaměstnavateli i během těchto přestávek neustále k dispozici.

Žalobci, kterými jsou jen 3 lékaři z celkového počtu 332 lékařů pracujících v Nemocnici Na Homolce a 120 nelékařských zdravotnických pracovníků z celkového počtu 1 181, požadují proplacení těchto přestávek za poslední tři roky.

Skutečnost je taková, že pokud nastane situace, kdy zaměstnanec nemocnice nemůže z objektivních důvodů čerpat přestávku na jídlo a oddech, např. z důvodu dlouhého operačního výkonu či z důvodu absence zástupu, je v Nemocnici Na Homolce tomuto zaměstnanci nečerpaná přestávka na jídlo a oddech proplacena. Co je ale důležité uvést, že o tom musí existovat záznam ve výkazu práce, který nadřízený zaměstnance musí svým podpisem potvrdit.

Možnost čerpat přestávky na jídlo a oddech jsme v Nemocnici Na Homolce ve spolupráci s primáři a vrchními sestrami důkladně analyzovali a můžeme konstatovat, že organizace práce na jednotlivých odděleních je nastavena v souladu se zákoníkem práce tak, aby bylo možné standardně čerpat přestávky na jídlo a oddech,“ uvádí náměstek pro léčebně preventivní péči MUDr. Vladimír Mikulenka, MBA.

Vedení Nemocnice Na Homolce primárně hospodaří s veřejnými prostředky a musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Z tohoto důvodu nemůže na základě těchto nepodložených nároků na doplacení mzdy, se kterými se tito zaměstnanci na nemocnici obrátili, přistoupit na požadavky jejich právního zástupce či odborových organizací o uzavření jakékoliv dohody, jejímž předmětem má být mimosoudní narovnání. Požadavky na proplácení přestávek je nutné posuzovat individuálně a vždy na základě evidence ve výkazech práce.

Bez ohledu na kampaň účelově vytvářenou prostřednictvím medií nemůže nemocnice finanční prostředky, primárně určené na a v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pacientům, vynakládat na proplácení čerpaných přestávek svých zaměstnanců.

Důrazně se ohrazujeme proti nepravdivému tvrzení MUDr. Tomáše Schifflera v reportáži na CNN Prima News, že zdravotníci podepisují předem předepsané zákonné pauzy. Každý zaměstnanec si v souladu s vnitřními předpisy vyplňuje pracovní výkaz sám a údaje v něm obsažené potvrdí svým podpisem a podpisem svého nadřízeného.


27. 9. 2023

Reakce týmu lékařů z oddělení všechobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce >>
Reakce týmu lékařů z oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce na vystoupení předsedy Místní organizace Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů při Nemocnici Na Homolce MUDr. Tomáše Schifflera v médiích: „Od tvrzení, že naši zaměstnanci dostávají předvyplněné pracovní výkazy a je jejich povinností tyto výkazy podepsat, jinak nedostanou výplatu, se důrazně ohrazujeme! Každý zaměstnanec v Nemocnici Na Homolce si v souladu se směrnicí Pravidla pro vykazování pracovní doby vyplňuje pracovní výkaz sám a údaje v něm obsažené potvrdí svým podpisem a podpisem svého nadřízeného. Vyjádření předsedy LOK Nemocnice Na Homolce dne 25. 9. 2023 v reportáži na CNN Prima News neodpovídá skutečnosti, poškozuje dobré jméno nemocnice i nás zdravotníky“!
Tým lékařů oddělení všeobecné chirurgie