, rubrika Aktuality

20 let od 1. katetrizační ablace fibrilace síní v ČR

Nemocnice Na Homolce si letos připomíná 20 let od přelomového okamžiku v léčbě fibrilace srdečních síní – nejrozšířenější srdeční arytmie v populaci.

V roce 2001 naši kardiologové poprvé provedli 1. katetrizační ablaci fibrilace síní s použitím 3D mapovacího systému Carto, který umožňuje elektro-mechanické mapování srdce s přesnou lokalizací vzniku a šíření arytmie v srdci. Díky nově použité metodě dokázali, že tuto formu arytmie je možné léčit. Nejen léčit, ale i efektivně a definitivně odstranit. O revolučnosti metody svědčí i fakt, jak dynamicky se od této doby rozvíjela. Vznikaly a stále vznikají nové formy jejího mapování. V současné době jsou to především netermické ablační techniky – konkrétně tzv. ireverzibilní elektroporace, která se nejspíš v historii léčby fibrilace síní stává dalším průlomovým okamžikem. Kardiologové Nemocnice Na Homolce pod vedením primáře prof. Petra Neužila, se na vývoji této metody spolu s několika málo pracovišti v ČR podílejí a mají s ní velmi slibné výsledky.

Letos v dubnu jsme uvedli poprvé do klinické praxe u pacientů s diagnózou fibrilace srdečních síní metodu ireverzibilní elektroporace (IRE), což je ablace ultrakrátkým pulsem vysokého napětí, při kterém dochází k přerušení vodivé tkáně vhodným množstvím elektřiny. Dnes jsme touto metodou ošetřili u  nás v Nemocnici Na Homolce 100. pacienta, říká primář oddělení kardiologie,prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC. Tato inovativní léčebná technika přináší pacientům zásadní benefity. Jedná se o méně invazivní katetrizační zákrok, který má navíc dlouhodobý efekt, proto jej není nutné v budoucnu opakovat a zároveň dochází ke zkrácení výkonu o 50%.

Kardiologové Nemocnice Na Homolce v současnosti provádějí ročně více než 3500 miniinvazivních katetrizačních zákroků a nejvíce katetrizačních ablací arytmií v České republice (cca 1400 výkonů za rok).

 

Fibrilace síní

Fibrilace srdečních síní (míhání srdečních síní) je celosvětově nejrozšířenější typ arytmie, kdy síně ztrácejí svou schopnost koordinovaně se stahovat a dochází k jejich chaotickému míhání, chvění, s rychlostí až 300–500 krát za minutu. Hlavním rizikem tohoto typu arytmie je možnost tvorby krevních sraženin v tepnách a v jejím důsledku vzniku mozkové mrtvice či srdečního selhání. Výskyt fibrilace síní stoupá s věkem nemocného – mezi 60 a 70 lety se objevuje v některé své formě u 5 % lidí, u pacientů nad 80 let již u více než 10 % populace.