, rubrika Aktuality

Vyjádření ke zprávě NKÚ: Zevšeobecnění není fér. Homolka nezákonně nenakupovala

V dnešní tiskové zprávě, týkající se výsledků kontroly tří nemocnic včetně Nemocnice Na Homolce, označil Nejvyšší kontrolní úřad všeobecně způsob, jakým prověřované nemocnice v letech 2014 až 2016 nakupovaly léčiva a zdravotnické prostředky, za nehospodárný a nezákonný. V případě Nemocnice Na Homolce přitom nevzal v potaz skutečnost, že na základě tzv. in-house výjimky Nemocnice Na Homolce nakupuje zdravotnický materiál zcela v souladu se zákonem.

Vedení nemocnice upozorňuje na to, že zákonnost nákupů zdravotnických prostředků na základě in-house výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. zákonů platných před ním, jí opakovaně potvrdily: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Odvolací finanční ředitelství v Brně a naposledy právě Nejvyšší kontrolní úřad. Zároveň žádný z kontrolních orgánů nekonstatoval, že tyto nákupy jsou nehospodárné.

 „Závěry kontroly NKÚ přesně odpovídají výsledkům analýzy, kterou jsem si nechal zpracovat po svém nástupu do vedení nemocnice koncem roku 2014 a na základě které jsem počátkem roku 2015 zahájil hlubokou a bezprecedentní restrukturalizaci,“ říká ředitel Nemocnice Na Homolce Dr. Ing. Ivan Oliva. „Jejím smyslem je likvidace dceřiných společností, a tedy i nákupů na základě in-house výjimky a přechod na způsob nakupování podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Celý proces ale musí probíhat tak, aby sebemenším způsobem neohrozil chod nemocnice. Výsledky transformace se viditelně projevily zejména v letošním roce, kdy objem obchodní činnosti dceřiné společnosti Holte Medical výrazně klesl, přímo úměrně tomu, jak narostl objem vysoutěžených zakázek.“

Pokud jde o závěry NKÚ týkající se finančních bonusů, které dodavatelé nemocnicím poskytují např. při odběru většího množství zboží ap., a toho, jak nemocnice vedly tyto bonusy ve svém účetnictví, vedení nemocnice sděluje, že všechny tyto finanční prostředky vede v účetnictví jako příjmy, a to v souladu s právními předpisy. Do veřejné diskuse zpochybňující tuto praxi se s ohledem na komplikovanost celé této problematiky nezapojuje a odkazuje na vyjádření Ministerstva zdravotnictví, opakovaně zveřejněná na jeho webových stránkách.