, rubrika Aktuality

Léčba zabrala. Nemocnice Na Homolce je bez metastáz a v dobré kondici

Nemocnice Na Homolce, která v posledních třech letech podstoupila náročnou terapii zaměřenou na likvidaci organizačních složek, jež se vymkly kontrole, a která musela čelit vedlejším účinkům léčby v podobě mnoha sankcí, dokázala po celou tuto dobu udržet své hospodaření v černých číslech a je v dobré ekonomické kondici.

Stejně jako předchozí léta zakončila Homolka i rok 2017 s kladným hospodářským výsledkem. Při obratu 3,3 miliardy vytvořila v loňském roce zisk 16,9 milionu korun před zdaněním, a to přesto, že musela do roku 2017 zaúčtovat 23,1 milionu korun za pokuty vyměřené finančním úřadem. Bez těchto pokut, které jsou sankcí za porušení rozpočtové kázně v období, kdy nemocnici vedl Vladimír Dbalý, by tedy její hospodářský výsledek za rok 2017 dosáhl hodnoty 40 milionů korun před zdaněním. „Nemocnici již finanční úřad vyměřil pokuty celkem za 126 mil. Kč, které by jinak nemocnice mohla např. investovat do zdravotní techniky nebo by o ně mohla zvýšit variabilní složku platu zaměstnanců,“ dodává k tomu ekonomický náměstek Martin Dařílek.

Ale i přes zděděný čtvrtmiliardový dluh na pokutách a úvěrových splátkách nezanedbával současný management investice do rozvoje nemocnice. Díky úsporám vzniklým převzetím kontroly nad dceřinými společnostmi a efektivnějšímu hospodaření byl v minulých třech letech schopen do budovy, IT a přístrojového vybavení investovat přes půl miliardy korun. Více než 200 milionů korun bylo například v letech 2015 až 2016 investováno do vybudování moderního hybridního multioborového operačního sálu vybaveného mimo jiné robotickým operačním zařízením poslední generace Da Vinci Xi. „V roce 2017 jsme provedli celkem 233 roboticky asistovaných operačních výkonů. Z toho bylo 163 urologických a 70 cévních a kardiochirurgických, což představuje absolutní prvenství v ČR. Jsme průkopníky robotiky v naší republice a stali jsme se světovým školicím centrem pro tuto technologii budoucnosti,“ zhodnotil význam investice náměstek pro léčebnou a preventivní péči Zbyněk Fuksa.

Co se týče personální situace, ta je v Nemocnici Na Homolce dlouhodobě celkem stabilní. Střední zdravotnický personál se daří získávat i díky spolupráci s vysokými a vyššími odbornými školami a nabídce stáží v rámci školní odborné praxe. „V počtu zdravotnických pracovníků registrujeme pouze individuální výkyvy z důvodu odchodů sester na mateřskou dovolenou, případně dlouhodobých nemocí,“ říká vedoucí odboru personalistiky Hana Hasalová.

Ke konci roku 2017 měla Nemocnice Na Homolce 2 008 zaměstnanců, z toho 331 lékařů a farmaceutů, 798 sester a 430 ostatních zdravotnických pracovníků. Průměrný plat, který tu v roce 2016 činil 42 958 Kč, vystoupal v roce 2017 na 47 165 Kč. Lékaři brali loni v průměru 94 510 Kč (v roce 2016 to bylo 87 544 Kč), sestry pak 43 680 Kč (v roce 2016 to bylo 38 262 Kč). Kromě tarifního navýšení platů se od 1. 7. 2017 zvedl sestrám plat o dalších 2 000 Kč díky příplatku za směnnost. Trend platového růstu pak pokračuje i letos. Od 1. ledna 2018 vzrostla tarifní složka platu na Homolce o 10 procent.

V současné chvíli vrcholí v Nemocnici Na Homolce proces restrukturalizace, který z pověření Ministerstva zdravotnictví uskutečňuje od konce roku 2014 nynější ředitel a krizový manažer Ivan Oliva. Tento proces, spočívající v postupném rušení dceřiných a vnukovských společností, které byly v minulosti kritizovány pro netransparentní toky peněz, bude završen definitivním odstavením poslední z těchto společností – Holte Medical, a. s., – tj. převedením veškerých jejích činností do nemocnice. „Konečný termín jsme stanovili na 31. 3. 2018 a já ručím za to, že ho dodržíme,“ ubezpečuje Ivan Oliva.