, rubrika Aktuality

Účast Kardiocentra Nemocnice Na Homolce na konferenci Heart Rhythm Society 2021 v Bostonu

Jen zhruba deset kardiologů z Evropy mělo spolu s 2000 americkými kolegy štěstí, že se mohlo fyzicky účastnit konference americké kardiologické společnosti Heart Rhythm Society, která po dlouhé době jako první „live“ konference proběhla 28.–31. července 2021 v americkém Bostonu.

Mezi nimi i primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC se svými kolegy MUDr. Pavlem Hálou a japonským lékařem Moritoshim Funasako, a to především díky memorandu o spolupráci, které v loňském roce podepsala Nemocnice Na Homolce a Mount Sinai Hospital v New Yorku. Obě pracoviště již spolupracují řadu let na vývoji inovativních léčebných technik především u pacientů se srdečními arytmiemi. V deseti prezentacích mohli lékaři z Homolky představit výsledky spjaté s metodami katetrizační ablace pulsního pole, u níž prokázali vysokou účinnost na souboru více než 200 pacientů. Tématy jejich přednášek byly i ostatní nové metody netermických ablací, technologický rozvoj bezdrátových stimulací, vhodných pro stále větší počet pacientů, mechanická okluze ouška levé síně, preventivně působící proti tromboembolickým komplikacím. Jakou součást nové technologie léčby srdečních arytmií zazněla i problematika použití intrakarotických filtrů. Konference se uskutečnila za jasných bezpečnostních opatřeních založených na osobní zodpovědnosti účastníků. Kdo nemohl nebo nechtěl přijet, měl možnost se zúčastnit virtuálně.