, rubrika Aktuality

Kardiologický den Petra Niederleho 2021

Již po jedenácté se dnes v Kongresovém centru Praha koná Kardiologický den Petra Niederleho, jednodenní konference zaměřená na nejnovější poznatky v kardiologii a efektivní a kvalitní léčbu.  

Tato odborná akce je jedinou svého druhu v České republice, kde se setkávají ambulantní specialisté a lékaři nemocničních zařízení spolu s regulátory a plátci zdravotní péče, aby podpořili debatu o otázkách zkvalitňování a větší efektivity zdravotní péče. Vzájemná provázanost a nedílná spolupráce těchto subjektů umožňuje udržovat úroveň kardiologické péče v České republice na nejvyšší světové úrovni. Na přípravě konference pravidelně spolupracují Sdružení ambulantních kardiologů, Nemocnice Na Homolce, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česká lékařská komora.  

Součástí letošního programu je např. ohlédnutí za pandemií covid-19 a jejího vlivu na zdravotní péči o kardiologické pacienty. Dále následují bloky zaměřené na nejnovější poznatky v oblasti léčby pacientů s diagnózou akutního koronárního syndromu (AKS), srdečního selhání, chlopenních vad, nebo oblasti srdečních arytmií, zvláště pak fibrilace síní (FS).

V sekci věnované arytmologii se kardiologové z Nemocnice Na Homolce podělí s účastníky konference o své zkušenosti se zcela novým způsobem léčby, jaký představuje katetrizační ablace pomocí pulsního pole neboli ireverzibilní elektroporace (IRE) u pacientů s fibrilací síní – nejrozšířenějšího typu srdeční arytmie. Jde o novou techniku založenou na ablaci (zničení abnormální tkáně v srdci) ultrakrátkým pulsem o vysokém napětí. Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce bylo mezi dvěma prvními centry na světě, která se podílela na vývoji této metody, a je také prvním pracovištěm v České republice, které tento katetrizační zákrok zavedlo do rutinní klinické praxe. Lékaři z Homolky se ablaci pulsním polem věnují již několik let a mají s ní skvělé výsledky. „Jedná se o miniinvazivní zákrok, který využívá ultrakrátké pulsy v délce nanosekund s vysokou voltáží, které téměř nevytvářejí termický efekt, a je mnohem šetrnější než standardně prováděná ablace pomocí vysokofrekvenčního proudu. Tento typ ablace přináší dlouhodobé  benefity a navíc jej není třeba v budoucnu opakovat,“ říká prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář kardiologického oddělení, jehož tým od dubna úspěšně tuto metodu provedl u 150 pacientů s fibrilacemi síní.

Kardiologický den Petra Neiderleho pravidelně navštěvují stovky specialistů. Koná se na památku předního českého kardiologa prof. Niederleho, který byl průkopníkem české echokardiografie a dlouholetým primářem kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce.