, rubrika Aktuality

I NKÚ se někdy utne jako mistr tesař

20. listopadu vyvolala v médiích rozruch tisková zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu a vyjádření prezidenta této instituce týkající se výsledků kontrol ve třech nemocnicích včetně Nemocnice Na Homolce. Ze zveřejněných závěrů, které poukazují na nevýhodnost nákupů léků a zdravotnického materiálu bez veřejné soutěže, totiž vyplývá, že naše nemocnice (stejně jako ty další dvě) je špatný hospodář, protože je schopna například za lék Amikacin zaplatit až desetinásobně vyšší cenu, než jaká se za tento lék běžně platí.

„Ty rozdíly byly v řadě případů zásadní, největší byl dokonce desetinásobný, kdy nemocnice nakupovaly identický lék, stejné balení za 82 korun, ale i za 820 korun. Co si o tom má člověk myslet, když to funguje takovým způsobem. To, o čem tu mluvím, nemůžeme označit jinak než jako praxi, která je ve vyspělých zemích nepřijatelná a jde proti principům hospodárného a efektivního nakládání s veřejnými penězi,“ prohlásil prezident NKÚ Miloslav Kala.

Jistě, takové rozdíly v ceně jsou opravdu donebevolající. Jenomže ta kaše není tak horká, jak ji pan prezident NKÚ uvařil. Jak se nakonec ukázalo, do srovnávání se kontrolorům vloudila ne chybička, ale přímo fatální chyba. Nevšimli si, že cena 82 korun je za jednu infuzi Amikacinu, zatímco ta kritizovaná cena 820 korun za balení s deseti infuzemi. Holt i mistr tesař se někdy utne… Bohužel tentokrát na „náš účet" ☹

82 x 10 = 820