, rubrika Aktuality

Návštěvy hospitalizovaných pacientů opět povoleny

od 17. 5. 2021 jsou v Nemocnici Na Homolce povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů denně vždy od 15:00 do 18:00 hod včetně víkendu při dodržení následujících pravidel a doporučení:

1) vyplnění dotazníku - návštěva se musí prokázat:

        a) negativním PCR testem provedeným v některém z odběrových center, který není starší než 48 hodin

        b) písemným výsledkem prokazujícím negativní antigenní test provedený v některém z odběrových center, který není starší než 24 hodin (antigenní testy se na odděleních neprovádějí)

        c) potvrzením od praktického lékaře, že jste prodělal/prodělala onemocnění COVID-19 a zároveň u vás neuplynulo více než 180 dní od první detekce

        d) certifikátem o vakcinaci - návštěva je možná nejdříve za 14 dní po dokončené vakcinaci

2) návštěva musí mít dýchací cesty chráněny respirátorem FFP2 nebo KN 95  bez výdechového ventilu (účinnost filtrace minimálně 94 %) 

     - lze zakoupit ve výdejním automatu 

3) před vstupem na JIP a ARO je třeba zakoupit jednorázový empír ve výdejním automatu 

     - vstup 5. patro, vstup 1. patro u jídelny

     - cena 50,- Kč

4) při příchodu i odchodu na oddělení/pokoj návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou

5) nedoporučujeme návštěvu dětí do 10 let

O současném režimu návštěv bylo vedením Nemocnice Na Homolce rozhodnuto v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR.

Žádáme návštěvy, aby braly ohled na ostatní nemocné v celém areálu nemocnice a dodržovaly distanční zónu od ostatních osob.

Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnického personálu.

Podrobnější informace ke stažení v PDF >>