, rubrika Aktuality

22. pražský workshop o katetrizačních ablacích

V neděli 14. dubna začíná 22. pražský workshop o katetrizačních ablacích, světově ojedinělá, prestižní akce, jedna z největších svého druhu vůbec. Tak jako každý rok se na něj do Prahy sjedou stovky předních specialistů z celého světa, aby se seznámili s novinkami v oblasti katetrizační léčby srdečních arytmií. Tři dny budou moci účastníci sledovat živé přenosy z katetrizačních elektrofyziologických sálů Kliniky kardiologie IKEM a kardiocentra Nemocnice Na Homolce.

V letošním roce bude tým arytmologů pod vedení prof. Petra Neužila, primáře kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, prezentovat široké spektrum výkonů zaměřených na odstranění maligních (život ohrožujících) komorových tachykardií u nemocných po prodělaném infarktu myokardu, v jednom případě včetně zajištění mechanickou oběhovou podporou a s využitím dálkové magnetické navigace. 

„Budeme předvádět různou metodiku mapování specifických aktivních potenciálů, které vedou ke spouštění komorových tachykardií a komorových fibrilací, včetně vysoce denzitního mapování, aby následná ablace (tedy odstranění těchto aktivních míst v srdci) byla co nejúčinnější. Další novinkou bude katetrizační ablace fibrilace síní s využitím balonkového deviátoru zaváděného do jícnu, který naprosto eliminuje riziko poškození stěny jícnu během aplikace jakékoliv termické energie zvláště v oblasti zadní stěny levé síně, která těsně s jícnem souvisí. Velmi raritní, nicméně vysoce smrtící komplikací našich výkonů je totiž právě potenciální rozvoj atrio-esofageální píštěle, tedy vytvoření komunikace mezi dutinou jícnu a dutinou levé síně. Stejně jako v loňském roce budou obě pracoviště, IKEM a Homolka, prezentovat provedení katetrizační ablace fibrilace síní pomocí tzv. balonkových katetrů. Na ablačním workshopu se podílí řada zahraničních kolegů, několik elektrofyziologů z USA, Francie, Itálie, Německa, Belgie a také Thaj-wanu,“ říká Neužil. Z Nemocnice Na Homolce bude během dvou dnů účastníkům mezinárodního workshopu přenášeno osm výkonů. 

V Nemocnici Na Homolce se ročně uskuteční téměř 1 300 katetrizačních ablací (nejvíce v ČR), přes 500 implantací defibrilátorů (ICD), více než 3 000 diagnostických koronarografií, přes 900 koronárních angioplastik (PCI) a v neposlední řadě téměř 800 kardiochirurgických operací.