, rubrika Aktuality

Konference o bezpečnosti zdravotnických zařízení

Ve čtvrtek 30. března 2023 se v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce uskutečnila konference Bezpečnost zdravotnických zařízení, zaměřená na sdílení dobré praxe s izraelskými partnery. 

Tuto akci pořádal spolek ELILTEC pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tématem byla bezpečnost zdravotnických zařízení z pohledu izraelských zkušeností, se zaměřením na celkovou koncepci bezpečnostní politiky v dané oblasti a její implementaci do jednotlivých bezpečnostních sektorů, ať už jde o ochranu před protiprávními činy, krizovou připravenost, bezpečnostní vzdělávání a školení zaměstnanců, provozní bezpečnost, nebo velice aktuální výzvy kybernetické bezpečnosti. Konferenci zahájil ředitel Nemocnice Na Homolce, MUDr. Petr Polouček, MBA. Hlavními hosty byli Yoram Rubinstein, bezpečnostní ředitel z Ministerstva zdravotnictví Izraele a Dover Gal, reprezentant největší izraelské nemocnice The Sheba Medical Center, a dále bezpečnostní manažeři nemocničních zařízení, zástupci státních institucí a představitelé akademické obce i komerční sféry. Cílem akce byla kromě hodnocení aktuálních hrozeb a rizik především výměna praktických zkušenosti a vzájemná inspirace při zesilování ochrany měkkých cílů ve zdravotnictví.