, rubrika Aktuality

Informace pro dlužníky Nemocnice Na Homolce

Milostivé léto 2021 přináší fyzickým osobám možnost splnit svůj dluh vůči Nemocnici Na Homolce výrazně jednodušším a méně nákladným způsobem.

V souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 5. listopadu 2021 č. 990 tímto informujeme dlužníky Nemocnice Na Homolce o možnosti využití institutu tzv. milostivého léta.