, rubrika Aktuality

Protichřipková opatření

Nemocnice Na Homolce přijala opatření na ochranu pacientů a personálu před chřipkovou epidemií.

Návštěvy na lůžkových odděleních
Na všech lůžkových odděleních je možné navštěvovat pacienty v obvyklém režimu. Příchozí osoby s eventuálními příznaky akutní respirační infekce ale budou zdravotnickým personálem informovány o nevhodnosti jejich návštěvy, případně preventivně vybaveny ochrannými pomůckami (ústenkou), zejména na JIP. Důvodem tohoto zpřísněného režimu je možnost závažných důsledků případné virové respirační infekce pro nemocné.

Přeobjednání ambulantních pacientů
Žádáme pacienty, kteří jsou objednáni k plánovanému ambulantnímu ošetření (vyšetření) a objeví se u nich příznaky respiračního onemocnění, aby kontaktovali příslušnou ambulanci telefonicky a požádali o přeobjednání na jiný termín. Omezí se tím šíření chřipky.