, rubrika Aktuality

"Dny srdečního selhání" virtuálně ve dnech 10. 5. - 16. 5. 2021.

Cílem této osvětové akce je podle vedoucího lékaře ambulance srdečního selhání a předsedy České asociace srdečního selhání ČKS prof. MUDr. Filipa Málka, Ph.D. připomenout závažnost problematiky srdečního selhání, která se považuje za jednu z epidemií 21. století. Jedná se nejen o rostoucí medicínský problém, ale i sociální a ekonomický, spojený s velmi nákladnou léčbou.

Srdeční selhání postihuje nyní ve světě přes 60 milionů pacientů, až 3 % populace vyspělých států. Každý rok přibývá 0,4–0,6 % jedinců, což v České republice představuje 60 000 nově diagnostikovaných případů ročně.

„Vzhledem k epidemii covid-19 se obáváme vyšší incidence pacientů s diagnózou srdečního selhání. Lidé odkládají preventivní prohlídky a bojí se v případě potíží vyhledat pomoc. Přitom diagnostika a léčba je dnes na takové úrovni, že jsme schopni ovlivnit průběh onemocnění s přijatelnou kvalitou života,“ říká prof. Málek.

Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce (KKC NNH) již dlouhodobě poskytuje léčebně preventivní péči o pacienty se srdečním selháním. Zjišťuje moderní farmakologickou, přístrojovou, intervenční a kardiochirurgickou péči pacientů s chronickým srdečním selháním. Pečuje o pacienty s akutním srdečním selháním včetně zajištění extrakorporální oxygenace a zavedení dočasných mechanických srdečních podpor. Má vysoký standard péče o pacienty se srdečním selháním a poruchami srdečního rytmu. KC NNH má i několik českých i světových prvenství v léčbě a výzkumu nových metod léčby pacientů se srdečním selháním.

Srdeční selhání, ať už akutní nebo chronické, se vyskytuje u pacientů s jakýmkoli srdečním onemocněním a projevuje se řadou příznaků (např. dušnost, dušnost vleže, únava, otoky, bušení srdce, náhlý vzestup hmotnosti nebo zvýšená frekvence močení, ztráta chuti k jídlu.