, rubrika Aktuality

Nová monografie z oboru kardiologie a intenzivní medicíny

Neinvazivní a invazivní MONITORACE HEMODYNAMIKY na jednotce intenzivní péče – to je název nové publikace, kterou sestavil prof. P. Ošťádal z kardiologického oddělení NNH a prof. R. Rokyta, z Kardiologické kliniky FN Plzeň s kolektivem autorů, kardiologů a intenzivistů z NNH a FN Plzeň (doc. J. Beneš, doc. M. Hromádka, dr. M. Janotka, dr. A. Krüger, dr. J. Naar a dr. D. Vondráková).

Monitorace základních fyziologických funkcí, a tedy i hemodynamiky, představuje nezbytnou součást komplexní péče o nemocné v kritickém stavu na jednotkách intenzivní péče. S pomocí pečlivého posouzení hemodynamických parametrů lze často zvolit nejvhodnější léčebnou strategii, je možné včas odhalit komplikace či změny stavu a následně odpovídajícím způsobem zasáhnout.

Kniha se věnuje obecným hemodynamickým principům a patofyziologickým souvislostem, současným možnostem neinvazivní a invazivní hemodynamické monitorace, základním pravidlům interpretace výsledků v kontextu dalších vyšetření v konkrétní situaci a nakonec i volbě a využití jednotlivých monitorovacích systémů u vybraných skupin kritických stavů. Přehledně členěná monografie má 310 stran a vydalo ji nakladatelství Maxdorf. Z interního grantu knihu finančně podpořila také NNH.