, rubrika Aktuality

Ředitel Oliva: Ušetřil jsem 375 milionů

Přečtěte si rozhovor našeho ředitele Dr. Ing. Ivana Olivy k restrukturalizaci probíhající v Nemocnici Na Homolce, který vyšel ve včerejších Lidových novinách.

Krizový manažer Ivan Oliva nastoupil do Nemocnice Na Homolce před čtyřmi lety s úkolem odříznout dceřiné společnosti, přes které se v éře dnes již bývalého ředitele Vladimíra Dbalého (obžalovaného ve dvou korupčních kauzách) nehospodárně a neprůhledně nakupovaly přístroje a léky. Nyní však čelí Oliva kritice ministra zdravotnictví, že se mu změny nepodařilo dotáhnout do konce. Přidali se k němu opoziční Piráti a objevil se i anonym. „Najít někoho, kdo má zkušenosti s veřejnými zakázkami ve zdravotnictví, ale zároveň je důvěryhodný, to prostě není jednoduché,“ upozorňuje Oliva v rozhovoru pro LN.

LN V poslední době se o Nemocnici Na Homolce v médiích často hovoří v souvislosti s její restrukturalizací, která trvá už přes tři roky. Jak to vnímáte?

Byl bych raději, kdyby se o restrukturalizaci příliš nehovořilo, protože v médiích se má hovořit o Homolce jako o špičkovém zdravotním zařízení, které dělá fantastickou medicínu. Zároveň ale tady probíhá a dokončuje se opravdu hluboká a bezprecedentní proměna. Když jsem nemocnici převzal, fungovala v jakési holdingové struktuře, kde jednotlivé dceřiné společnosti nebyly pod kontrolou a nebyly centrálněřízeny. Spíš to bylo naopak, že „dcery“ řídily mateřskou společnost, tedy nemocnici.

LN A to se po vašem nástupu změnilo?

Jedním z mých prvních kroků bylo, abychom dostali pod kontrolu obě dceřiné společnosti, které nebyly řízeny „matkou“. V Holte, s. r. o., což byla společnost, která dodávala externě účetnictví, byla jedna jediná jednatelka, takže jsem tam nominoval jako hlavní akcionář za nemocnici dva další jednatele. Tím jsme získali rozhodovací většinu. Během půl roku se nám pak podařilo činnosti Holte, s. r. o., převést do nemocnice. Do té doby jsme platili za účetnictví přes tři miliony měsíčně, interně jsme pak byli schopni pořídit účetnictví za necelý milion. Tedy měsíčně přes dva miliony rozdíl, za tři roky úspora dělala 77,4 milionu korun.

LN Kritici vám ale vyčítají, že se vám dosud nepodařilo zrušit druhou dceřinou společnost...

Holte Medical, tedy ta druhá, měla v minulosti prakticky exkluzivitu na nákupy zdravotnického materiálu pro nemocnici. I tam proběhla okamžitě po mém nástupu změna ve statutárních orgánech, kde jsem i já vstoupil do dozorčí rady. A to, že jsme i ji dostali okamžitě pod kontrolu, se potom v dalších třech letech projevilo i finančně. Jednak měla Holte Medical poměrně vysokou marži, kterou účtovala nemocnici, a to 8,8 procenta. Postupně jsme ji snížili až na 4,3 procenta. To nám za tři roky přineslo úsporu 96 milionů korun. Druhá změna se pak týkala zpětných bonusů, což jsou slevy, které zpětně poskytují dodavatelé za odebrání určitého množství léků či pomůcek. Ty v posledních třech letech přestaly odtékat neznámo kam, ale jsou příjmem nemocnice. V celkovém objemu za tři roky je to 110,5 milionu korun.

LN Takže s kritikou, že přes Holte Medical i nadále tečou stamiliony neznámo kam, nesouhlasíte?

Rozhodně ne. Převzetím Holte Medical do své správy jsme získali 200 milionů korun pro potřeby nemocnice. Potom tam byly ještě nějaké menší úspory, takže, sečteno a podtrženo, za tři roky jsme v rámci restrukturalizační činnosti, když započítám i prodej vnukovské společnosti Homolka Premium Care a uzavření ztrátové ordinace v Moskvě, uspořili celkovou sumu 375 milionů korun. To nám samozřejmě pomohlo v tom, že můžeme splácet pokuty po bývalém vedení, udržovat nemocnici v zisku a ještě investovat do rozvoje přes půl miliardy. Nezapomeňte, že jsem nemocnici přebíral s čtvrtmiliardovým dluhem. Tam byl nesplacený úvěr 120 milionů a pokuty v hodnotě 126 milionů za předminulé vedení, kdy byl ve funkci ředitel Vladimír Dbalý.

LN Co by se s Homolkou stalo v případě, že byste v roce 2014 restrukturalizační kroky nezahájili?

Kdyby se okamžitě koncem roku 2014 nepodařilo zabránit pokračování odlivu financí, což by v letech 2015 až 2017 dělalo minimálně 200 milionů, a kdybychom díky restrukturalizaci neuspořili něco kolem 175 milionů, nebylo by možné zároveň splácet zděděný čtvrtmiliardový dluh, tvořit zisk a významně investovat do zanedbaného přístrojového vybavení, budovy a IT. Sečteno a podtrženo, nebýt úspěšné restrukturalizace, musel by stát nalít do Nemocnice Na Homolce minimálně půl miliardy korun.

LN Proč se vám ale nepodařilo dodržet termín, v němž měla být Holte Medical zcela zrušena?

Především, ty harmonogramy mi nedalo ani ministerstvo zdravotnictví, ani vláda, dal jsem si je sám, když jsem nastupoval. Je pravda, že jsem si optimisticky myslel, že se mi během dvou let povede přesunout nákupní činnost z tržního prostředí do prostředí státní správy, tedy veřejných zakázek. Je pravda, že to jsem podcenil. Najít někoho, kdo tomu opravdu rozumí, má zkušenosti s veřejnými zakázkami, optimálně ve zdravotnictví a ještě ve státní správě, ale zároveň je důvěryhodný, to prostě není jednoduché. Proto to trvá déle, než jsem myslel.

LN Proč je ta personální otázka tak složitá?

Účetnictví jsme mohli převzít i s lidmi, ale ne nákupy. V Holte Medical se nakupuje v tržním prostředí, zatímco nemocnice musí dodržet všechny standardy a legislativu státní správy, takže tam musel přijít úplně nový typ lidí, kteří mají zkušenost s veřejnými zakázkami. Musela se nastavit nová kritéria, je to spousta položek a tak dále. Další rovina je, že nám to stále někteří bombardují.

LN Narážíte na anonymní dopis, který dostali členové zdravotnických výborů obou komor parlamentu a který vás měl v jejich očích očernit?

Stále jsou někteří lidé, kteří se se změnami nechtějí smířit. S tím se pojí věci, které jsem nikdy nezažil, jako anonymní dopisy, vytlačování auta s manželkou za volantem ze silnice, vloupání do domu, tedy opravdu nechutnosti. To bylo hlavně na začátku, po mém příchodu do čela nemocnice. A teď, kdy končí restrukturalizace a kdy hovoříme o finále, tyto aktivity zase nabyly na intenzitě.

LN Tím anonymem?

Rozvířilo se to anonymem, o kterém mě zkušenější kolegové poučili, že to není anonym, ale kompro materiál, s čímž jsem se setkal poprvé v životě. Byl zpracován naprosto účelově s cílem měodvolat a ještě nějakým způsobem zkusit restrukturalizaci zastavit. Protože tím, že ještě uděláme poslední krok koncem března, tak je hotovo a už nikdo to nemůže vrátit. Je pravda, že struktura dceřiných společností tady fungovala 15 let. Převrátit ji za pochodu tak, aby se to nepocítilo a neomezil se provoz, nebylo nijak jednoduché. A všechno jsme zvládli vlastními silami, nemocnice běží a odvádí fantastickou práci, myslím tím léčbu na špičkové úrovni.

LN Jak jste se proti anonymu bránil?

Nejenom že jsem ho okomentoval a vyvrátil, ale taky jsem podal trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Protože ten anonym vyzýval: okamžitě něco dělejte, od ledna nemocnice nebude moci nakupovat a hrozí kolaps zásobování. Zároveň jsem dal trestní oznámení za pomluvu. Protože tam byly nesmysly o poradcích, kteří brali 2000,– za hodinu, tedy 300 tisíc za měsíc, což není pravda a mohu to doložit. Jednoho z poradců dokonce osočili, že byl členem StB, přestože se narodil v roce 1980. Nevím, jestli ho rekrutovali jako devítiletého. Byla tam zkrátka spousta nepravd, o kterých jsem informoval jak ministra, tak předsedy zdravotních výborů obou komor parlamentu.

LN Takže anonym nemá pravdu v tom, že nemocnice je pod vaším vedením ve ztrátě?

Jsem velmi rád a velmi pyšný, že se nemocnici povedlo finančně stabilizovat a utáhnout dluh čtvrt miliardy, aniž to vůbec pocítila. Také jsme se zbavili ztrátových aktivit, jako byla třeba ordinace v Moskvě nebo Lázeňská léčebna Mánes v Karlových varech. Zároveň jsme schopni pokračovat v tom, co tuto nemocnici dělá touto nemocnicí, to znamená rozvíjet tři naše hlavní specializace, které máme na naprosto špičkové úrovni: léčbu srdce a cév, léčbu neurologicko-neurochirurgickou a diagnostiku. A nejen to, i další obory máme na vynikající úrovni. V letech 2015 až 2017 se investovalo do nemocnice dohromady přes půl miliardy: do zdravotní techniky 277 milionů, do budovy 153 milionů a do IT 74 milionů.

LN Nicméně Piráti na anonym reagovali tak, že vyzvali ministra, ať vás z funkce odvolá...

S ministrem nejsme v rozporu, on požaduje, abych činnost Holte Medical ukončil do konce března. Na tom se pracuje a to prostě uděláme. Jednu věc ale nechápu. Za mých mladých let se anonym házel do koše. Teď se považuje za věrohodný dokument. Je pro mě nepochopitelné, že parlamentní strana vezme materiál a napíše tiskovou zprávu, kde nestydatě uvede, že má k dispozici dopis zaměstnanců. To měvelmi překvapilo.

LN O tom, že Homolka nakupuje zdravotnický materiál nezákonně, ale loni informoval v tiskové zprávě i Nejvyšší kontrolní úřad.

To je věc nešťastná. Kontrola NKÚ tady byla v loňském roce, a to byl rok, kdy přesun nákupů do nemocnice nabral na obrátkách. A já jsem opravdu zvažoval někdy v polovině roku, jestli činnost Holte Medical neukončíme ke konci roku 2017, že do té doby už většinu věcí nemocnice bude nakupovat sama. Vědomě říkám většinu, protože taková je realita, neznám nemocnici, která by 100 procent zakázek soutěžila. Ale poté, co nám NKÚ ve své zprávě z května také potvrdil platnost in-house výjimky na nákupy přes dceřinou společnost, udělal jsem manažerské rozhodnutí, že tomu dáme ještě chvíli, aby se všechno stihlo. To byl ten důvod, proč jsem to ještě odkládal. Jenže pak přišlo nepříjemné překvapení. NKÚ se vloudila chybička do tiskové zprávy, kde uvedl, že naše nákupy prostřednictvím dceřiné společnosti jsou nezákonné. My jsme se proti tomu ohradili a prezident NKÚ Miloslav Kala mi pak napsal omluvný dopis a tu nešťastnou formulaci na webu opravili, takže už je to v pořádku.

Autor: PAVEL BARTOŠEK