, rubrika Aktuality

Naše kardiologie má nový telemetrický monitorovací systém, který uhlídá najednou až 24 pacientů

Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce si pořídilo nový telemonitorovací systém, aby lékaři a sestřičky mohli sledovat i pacienty na standardních lůžkách.

Telemonitoring na standardních lůžkách umožní alespoň zčásti řešit dlouhodobou lůžkovou tíseň v péči o nemocné, kteří podstupují na Homolce intervenční léčbu a vyžadují monitoraci EKG a jiných vitálních funkcí. Nově instalovaná telemetrie slouží k monitoraci srdeční akce pomocí EKG a dechové aktivity pacienta na dálku. Pacient, který má malý přístroj připevněný třemi nalepovacími elektrodami na hrudníku, se může volně pohybovat po oddělení, tedy není nijak omezený, nemusí být jen na lůžku. Sledovací monitor je umístěn na sesterně. Pokud telemetr zachytí nějakou nepravidelnost v srdečním rytmu pacienta, okamžitě spustí alarm a pacientovi je ihned poskytnuta pomoc. Tento systém umí nově zobrazit křivku EKG přímo na displeji jednotky, kterou má pacient na těle, takže ho lze využít i jako zajišťujícího „mikromonitoru“ při doprovodu pacienta po nemocnici. Zároveň umožňuje přístup ošetřujícímu lékaři k základním křivkám všech pacientů přes webové rozhraní z jakéhokoliv vzdáleného počítače.

Telemetrie byla pořízena zčásti z vlastních investičních prostředků nemocnice a zčásti z prostředků darovaných Nadačním fondem Homolka.