, rubrika Aktuality

Nemocnice Na Homolce se umístila na 1. místě

HealthCare Institute o.p.s., ve spolupráci s odbornými partnery - společností AUDIT ONE s.r.o., a společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., i v letošním roce provedla unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta.

V rámci hodnocení finančního zdraví všech nemocnic v ČR bylo posuzováno 109 nemocnic a Nemocnice Na Homolce se umístila na 1. místě!
Finanční zdraví je posuzováno podle dostatku prostředků na úhradu svých závazků, hrazení svých závazků v přiměřeném čase, nepředluženost, financování dlouhodobého majetku z dlouhodobých zdrojů, investování do svého majetku a adekvátní odměňování svého personálu.

„Mám opravdu velkou radost, je to výsledek naší pětileté práce a zpětná vazba pro nás, že jdeme správným směrem a děláme svoji práci dobře. V roce 2018, v roce mého nástupu do pozice ředitele, jsme byli na 38. místě a postupně jsme v hodnocení stoupali až k 1. místu. Děkuji všem kolegům a kolegyním za spolupráci, je to výsledek práce nás všech“, uvedl ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček, MBA.