, rubrika Aktuality

Aktivní účast našich kardiologů na XXIX. výročním sjezdu ČKS

Letošní ročník XXIX. výroční sjezd České kardiologické společnosti se uskutečnil virtuálně od 9. do 21. května 2021 a jako každý rok byly jedním ze stěžejních témat novinky v oblasti arytmologie. Kongresu se tradičně zúčastnili i kardiologové z Nemocnice Na Homolce, kteří pod záštitou předsedy ČKS a společnosti Cardion s.r.o. uspořádali „homolkovskou“ sekci zaměřenou na nejmodernější postupy na poli mechanické protekce tromboembolické choroby neboli cévních mozkových příhod.

 

Předsedajícími sekce byli primář kadiologického oddělení prof. MUDr. Petr Neužil CSc., FESC a doc. MUDr. Martin Mates CSc. Tématem první části byly uzávěry síňových zkratů foramen ovale patens (PFO) a mechanická okluze ouška levé síně u pacientů s rizikovými formami fibrilace síní jako prevence tromboembolických komplikací. V druhé části se kardiologové z Homolky věnovali transkatetrizačním intervencím systolické dysfunkce levé komory a intervencím na dvojcípé chlopni. Sympozium potvrdilo přední postavení kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce v oblasti intervenční léčby arytmií s použitím nejmodernějších postupů.