, rubrika Aktuality

Nemocnice Na Homolce obhájila prestižní akreditaci JCI

Už popáté Nemocnice Na Homolce úspěšně absolvovala audit společnosti Joint Commission International (JCI), která zdravotnickým zařízením uděluje mezinárodně platnou prestižní akreditaci, garantující kvalitu péče a bezpečnost pro pacienty. Audit proběhl v týdnu od 15. do 19. května.

„Těší mě, že jsme tento náročný úkol zvládli a akreditaci obhájili. Standardy JCI mají přes 1200 skórovaných indikátorů kvality a my jsme museli být připraveni na přísnou kontrolu všech. Je nesporné, že tak významný certifikát znamená pro Nemocnici Na Homolce prestižní postavení na mezinárodní úrovni,“ říká Ivan Oliva, ředitel nemocnice.

Pro pacienty akreditace JCI znamená především garanci kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Je zárukou toho, že nemocnice systematicky sleduje a kontroluje mnoho ukazatelů, například zda jsou respektována práva pacientů a jejich blízkých, zda nemůže dojít k záměně pacientů či údajů ve zdravotnické dokumentaci, zda se dbá na prevenci a kontrolu nemocničních infekcí, zda jsou dodržována přísná pravidla skladování a podávání léčiv, zda se správně nakládá s odpady, nebo zda jsou zaměstnanci průběžně vzděláváni a proškolováni a mnoho dalších. Dodržování všech indikátorů kvality velmi důsledně hodnotil mezinárodní tým inspektorů. Inspektoři sledovali v roli „stopaře“ průchod pacienta celou nemocnicí, od příjmu přes jeho překlad až po propuštění a zajímali se o vše, co do procesu péče o konkrétního pacienta vstupuje a mohlo by být potenciálně rizikové, o připravenosti nemocnice pro případ nutnosti evakuace a také o adekvátnost kvalifikace zdravotníků, kteří o pacienta pečují. „Stopaři“ pak sledovali i práci jimi vybraných lékařů, sester a ostatního zdravotního personálů. Nemocnice na Homolce je jedinou nemocnicí v České republice, která akreditaci JCI úspěšně absolvovala již popáté.

Nemocnice na Homolce

Nemocnice na Homolce

Společnost Joint Commission International (JCI) identifikuje, zdůrazňuje a sdílí osvědčené postupy v oblasti kvality a bezpečnosti pacientů ve světě. Poskytuje inovativní řešení, která pomáhají zdravotnickým organizacím ve všech prostředích zlepšit výkonnost a výsledky. Tým auditorů spolupracuje s nemocnicemi a dalšími zdravotnickými organizacemi, zdravotnickými systémy, ministerstvy a veřejnými zdravotními agenturami, aby dosáhli špičkového výkonu v péči o pacienty. Své inspektory vybírá z řad vysoce erudovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi s řízením nemocnic po celém světě. Mezinárodní certifikát kvality JCI je udělován na tři roky – před ukončením tříletého akreditačního období musí být zdravotnické zařízení znovu přezkoumáno. Nemocnice Na Homolce získala tento certifikát poprvé v roce 2005 a dnes je (vedle Fakultní nemocnice v Ostravě a Ústavu hematologie a krevní transfuze) jedním ze tří zařízení v České republice, která jsou jeho držiteli.