, rubrika Aktuality

Konference o paliativní péči dopadla na výbornou

Ve středu 2. října se v našem kongresovém sále konala konference na téma „Rozvoj specializované paliativní péče ve zdravotnickém zařízení“, kterou uspořádaly kolegyně z ošetřovatelského úseku pod vedením náměstkyně Ivany Kirchnerové.

Záštitu nad akcí přijal ředitel nemocnice Petr Polouček. „Konferencí jsme chtěli především podpořit rozvoj multidisciplinárního paliativního týmu v Nemocnici Na Homolce a seznámit sestry, lékaře a další zdravotníky s jeho činností a úspěchy. Velmi si vážím toho, že se konference zúčastnili také průkopníci paliativní péče v České republice, kterými jsou např. PhDr. Martin Loučka, Ph.D., nebo prim. MUDr. Irena Závadová. Vysoká účast posluchačů jak z řad zaměstnanců nemocnice, tak odborné veřejnosti byla odměnou pro celý organizační tým,“ řekla ke konferenci hlavní organizátorka Anna Vojáčková, sestřička z neurochirurgie.