, rubrika Aktuality

Čeští pacienti mají nyní k dispozici nový kardiostimulátor

Kardiologové v Nemocnici Na Homolce dnes pod vedením profesora Petra Neužila voperovali zcela nový typ tzv. bezdrátového kardiostimulátoru 23leté pacientce, která od dětství trpí vrozenou srdeční vadou. Nový typ kardiostimulátoru Micra AV má sice stejně jako předchozí bezdrátový kardiostimulátor rozměry jen mikrotužkové baterie a zavádí se bez elektrod přímo do srdce, ale jeho inovativní technické řešení umožňuje použití u mnohem většího množství pacientů s poruchami srdečního rytmu než dosud. Implantace Micry AV je zcela první použití tohoto nejmodernějšího kardiostimulátoru v ČR a v Evropě. 

Kardiostimulační systémy Micra představují skupinu tzv. bezdrátových kardiostimulátorů (leadless cardiac pacemakers), které se začaly používat v roce 2012. Na rozdíl od běžných kardiostimulátorů se neskládají z vlastního stimulátoru, který se implantuje pod kůži pod klíční kost, a dále z elektrod, které se od stimulátoru vedou do srdce cévami, ale celý systém představuje pouze velmi malá kapsle, která se implantuje přímo do pravé srdeční komory. Tato kapsle v sobě kombinuje kardiostimulátor i baterie najednou a současně na svém povrchu obsahuje elektrody nutné ke stimulaci. Kapsle má tvar válečku o velikosti 2,6 cm x 6,7 mm a její hmotnost činí pouze 1,75 g. Je tedy o cca 93 % menší než běžné stimulátory. Jedná se o nejmenší kardiostimulátor na světě, je asi 10x menší než tradiční kardiostimulátory a jeho životnost se pohybuje okolo 10 let. Implantace trvá zhruba 15 minut, pacient je při vědomí, zákrok je prakticky nebolestivý, znecitliví se jen místo vpichu zaváděcího katru. Při nekomplikovaném průběhu je pacient druhý den po implantaci propuštěn domů.

První bezdrátový kardiostimulátor na světě implantoval právě profesor Neužil se svým týmem v prosinci 2012 jako tehdy novou, revoluční metodu. Od té doby jich na Homolce voperovali už 265.

„Tento starší typ kardiostimulátoru však umí podporovat pouze činnost pravé srdeční komory bez součinnosti se srdeční síní, a proto jsme jej mohli používat u relativně menší skupiny pacientů, obvykle s fibrilací srdečních síní, což je stav, kdy se srdeční síně pouze míhají a nemají žádnou mechanickou aktivitu,“ vysvětluje profesor Neužil. „Nový typ Micra AV nabízí převratnou možnost v tom, že umí detekovat mechanické pohyby srdečních síní a přizpůsobit jim stimulaci komor tak, aby byla koordinována se stahy síní. Tím umožňuje, na rozdíl od staršího typu, srdci zcela přirozenou součinnost (synchronizaci) síní a komor.“

Na vývoji softwaru této novinky se kardiologové z Homolky podíleli již před 3 roky, poté byla nová funkce ověřena a certifikována a následně v únoru 2020 byla implantace Micry AV poprvé provedena v USA. Čeští pacienti tedy mají tuto převratnou novinku k dispozici doslova „v první linii“.

První pacientka v ČR a Evropě, slečna Nikola, která dnes Micru AV dostává, trpí vrozenou srdeční vadou, která byla důvodem kardiochirurgické operace již v 1. roce jejího věku. Po 13 letech bylo v roce 2010 nutné provést reoperaci. Obě operace proběhly v kardiocentru FN Motol, důsledkem druhé operace však bylo přerušení převodu elektrického impulzu ze síní na komory (což je život ohrožující stav) a pacientce musel být voperován tradiční kardiostimulátor. Nikdy však nebylo možné s tradičním kardiostimulátorem dosáhnout optimálního převodu elektrických impulzů mezi síněmi a komorami. Proto u všech z nich docházelo k předčasnému vyčerpání kapacity bateriového systému a tedy k opětovné nutnosti další implantace, které pacientka celkem absolvovala 4, poslední v roce 2017. Opakované implantace pro ni znamenaly i velmi nepříjemné kosmetické důsledky.

Protože Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice v Motole mají společný program léčby nemocných s vrozenými vadami srdce v dospělosti (dětská část ve FN Motol, dospělá v Nemocnici Na Homolce), byla slečna Nikola předána do péče k řešení její další léčby do kardiocentra Na Homolce. Starší typ bezdrátového kardiostimulátoru nebyl pro pacientku vhodný. Naštěstí právě na ni, jako na prvního pacienta v ČR a Evropě, tu čekala horká novinka, Micra AV, která umí stimulovat součinnost elektrické aktivity komor a síní, což je přesně to, co slečna Nikola potřebuje řešit. Nový typ Micra AV jako by byl ušitý na míru jí i dalším pacientům se stejnou srdeční diagnózou.

„Tato nová technologie tak nyní bude pomáhat nejen pacientům s fibrilací srdečních síní, ale všem těm, jejichž srdce neumí převádět elektrické impulzy ze síní na komory, trpí tzv. síňokomorovou blokádou. V tomto smyslu se tedy nyní rozšiřuje populace pacientů, kteří mohou z revoluční technologie bezdrátového kardiostimulátoru profitovat, a to je skvělá zpráva pro nás kardiology i pro naše pacienty,“ dodává profesor Neužil.