, rubrika Aktuality

Poděkování prof. MUDr. Josefu Hyánkovi, za celoživotní práci

Poděkovali jsme dnes prof. MUDr. Josefu Hyánkovi, DrSc. za jeho celoživotní práci. Jen v Nemocnici Na Homolce strávil 30 let, kde až do dnešního dne vedl metabolickou poradnu.

Profesor Josef Hyánek je český pediatr a biochemik. Jeho specializací byly zejména dědičné poruchy metabolismu aminokyselin a léčba dědičně daného vysokého cholesterolu u dětí. Profesor Hyánek je zakladatelem organizované péče o děti s dědičnými metabolickými vadami v tehdejším Československu a iniciátorem povinného novorozeneckého screeningu na fenylketonurii a následné diety, která zabrání mentálnímu poškození těchto dětí.

V Nemocnici Na Homolce založil ambulanci pro dětské a dospívající pacienty s dědičnou poruchou metabolismu lipidů s takzvanou familiární hypercholesterolemií. Zahájil jako první časnou léčbu těchto dětí, a tím u mnohých zabránil rozvoji předčasného kardiovaskulárního onemocnění v již mladém věku.

Má řadu zahraničních zkušeností. Je autorem stovek publikací v domácím a zahraničním odborném tisku. V roce 2013 mu udělilo prezídium České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zlatou pamětní medaili a v roce 2015 obdržel stříbrnou medaili Senátu ČR.

Profesor Hyánek je známý svou pracovitostí, neústupností a také humorem.

Děkujeme pane profesore za všechno, co jste pro své pacienty a pro medicínu za svůj život vykonal ♥