, rubrika Aktuality

Nový angiografický systém na oddělení kardiologie

Pacientům se srdečními arytmiemi bude v Nemocnici Na Homolce nově sloužit jeden z nejmodernějších elektrofyziologických operačních sálů v České republice s novým angiografickým systémem. Obnova angiografického systému pro multifunkční katetrizační pracoviště je spolufinancovaná v rámci programu REACT-EU.

 

„Rekonstrukce trvala dva měsíce a byla pro celé oddělení velmi náročná, protože jsme ji prováděli za plného provozu na ostatních sálech, což vyžadovalo na kardiologickém oddělení velmi pečlivé plánování a organizaci práce. Jsem nesmírně rád, že pro naše multifunkční katetrizační pracoviště dnes zprovozňujeme zmodernizovaný elektrofyziologický sál s novou angiolinkou, který splňuje ty nejnáročnější požadavky. Našim pacientům bude již od zítřka opět plně sloužit,“ říká ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček, MBA. Na podzim budeme na oddělení kardiologie pokračovat v instalaci dalších dvou angiografických systémů“, doplňuje ředitel nemocnice Petr Polouček.

„Elektrofyziologický sál jsme dispozičně upravili tak, aby splňoval potřeby zdravotního personálu a aby jej mohli využívat i naši stážisté. Zároveň jsme po 15 letech obnovili moderní zobrazovací systém pro intervenční kardiologii. Parametry nového zařízení splňují nejpřísnější současná kritéria, přináší možnost ještě větší efektivity diagnostických i intervenčních kardiologických zákroků. Moderní technologie nového angiografického systému navíc dokáží optimalizovat dávky záření podle konkrétního vyšetření a pacienta. Nedílným vybavením angiolinky je i velkoplošný monitor přímo nad operačním stolem, který současně zobrazuje intrakardiální elektrické signály, obrazy z elektroanatomických mapovacích systémů, intrakardiálního ultrazvuku a dalších technologicky špičkových modalit, jako je fúze 3D zobrazení“, říká primář kardiologie prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC.

Oddělení kardiologie pod vedením prof. Petra Neužila, které je součástí Kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce, je světově známým pracovištěm. Ročně zde provádějí více než 3500 miniinvazivních katetrizačních zákroků a nejvíce katetrizačních ablací arytmií v České republice (téměř 1500 výkonů za rok).