, rubrika Aktuality

3. místo za nejlépe připravený energeticky úsporný EPC projekt roku 2021!

V 11. ročníku soutěže Asociace poskytovatelů energetických služeb za nejlépe připravený energeticky úsporný projekt roku 2021 obsadila Nemocnice Na Homolce 3. nejlepší příčku.

Oceněn byl rozsáhlý projekt zateplení objektů budovy v kombinaci se širokým spektrem energeticky úsporných opatření v areálech nemocnice za téměř 300 milionů Kč. Jde o velmi náročný, ale zásadní projekt, který povede ke zlepšení energetického hospodářství celého areálu nemocnice. V současnosti nabývá na významu i vzhledem k dramaticky rostoucím cenám energií a Nemocnici Na Homolce v budoucnu zajistí úspory kolem 30 %.

„Zásadním přínosem projektu je kromě nutné obměny technologických celků především standardizace a profesionalizace našeho přístupu v hospodaření s energiemi pod dlouhodobým dohledem profesionálů poskytovatele energetických služeb,“ komentuje vedoucí odboru provozu Nemocnice Na Homolce, Petr Šanda.

EPC projekt (z angl. Energy Performance Contraining – projekt zahrnující návrh úsporných opatření, jejich projektování a následnou realizaci. Tato opatření jsou realizována nejčastěji ve velkých budovách, kde se nabízí velký potenciál úspor energie, paliv a vody. Investice realizované v rámci projektů EPC počítají s běžnou návratností 6 až 10 let.