, rubrika Aktuality

25. výročí léčby gama nožem v ČR

Přesně čtvrt století uběhlo od provedení první operace pomocí Leksellova gama nože v Nemocnici Na Homolce. Operace se konala 26. 10. 1992 a byla to výjimečná událost, protože na tehdejší poměry nedostižně drahý gama nůž byl pořízen ze sbírky na konto Míša, do níž dobrovolně a masově přispívali občané z celého Československa. V průběhu 25 let bylo pomocí této technologie, která je v ČR dostupná stále pouze na Homolce, provedeno více než
18 500 radiochirurgických operací.

První gama nůž, který stál sto milionů korun a který Nemocnici Na Homolce propůjčila Nadace Charty 77, byl v pořadí třicátý sedmý ve světě a teprve osmý v Evropě. „První prototyp gama nože byl instalován v roce 1968 ve Stockholmu. Po něm následovaly ojedinělé instalace v Buenos Aires a v Sheffieldu v Anglii, ale průlomová byla až instalace v Pittsburghu v roce 1987. O tu se zasloužil profesor L. Dade Lunsford, který musel překonat mnoho administrativních překážek, aby mu schválili přístroj, který pracuje se zářením. Tím, že otevřel cestu gama noži do Spojených států, otevřel ji do celého světa. Teprve Američani dokázali metodu náležitě prezentovat a adekvátně analyzovat. Udělali jí celosvětovou propagaci a nastartovali o ni zájem. A my jsme byli hned v té první vlně instalací, ve kterých se pokračuje až do dnešních dnů. Dnes je těchto přístrojů na světě více než tři sta a počet operací přesáhl celosvětově jeden milion,“ říká doc. MUDr. Roman Liščák, CSc., primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce. Ten původní gama nůž dnes už na Homolce není. V roce 2009 byl vyměněn za modernější model Perfexion.

Češi mají nejvytíženější gama nůž na světě

Za 25 let léčby Leksellovým gama nožem bylo na Homolce provedeno více než 18 500 operací, což je počet nejvyšší na světě. 10 256 zákroků bylo vykonáno na tom prvním, porevolučním zařízení, jehož pořízení provázely obavy, zda je taková investice racionální. Ukázalo se však, že léčba gama nožem se vyplácí. Žádný jiný gama nůž dané konstrukce na celém světě neléčil více pacientů než ten u nás. „Před výměnou gama nože v roce 2009 jsme léčili kolem 800 pacientů ročně. Nový typ Perfexion nám umožnil tento počet okamžitě zvýšit o 200, takže poslední dekádu léčíme kolem tisíce pacientů ročně. Celosvětový průměr je přitom kolem 300 pacientů ročně,“ vysvětluje Liščák. „Náš gama nůž má ale ještě jeden světový primát, a to ten, že nikde neplatí pojišťovny za radiochirurgickou léčbu méně než v České republice,“ dodává.

Léčba Leksellovým gama nožem patří mezi tzv. neinvazivní chirurgické metody, které nevyžadují otevřený chirurgický průnik do organizmu. Radiační neurochirurgové na Homolce používají gama nůž k léčbě nitrolebních nádorů a cévních malformací (vrozených anomálií mozkových cév) a k ovlivnění některých funkčních onemocnění centrální nervové soustavy – nejčastěji k odstranění bolesti trojklaného nervu. Ve spolupráce s očními lékaři léčí pomocí gama nože také některá oční onemocnění, nejčastěji oční nádory.

Princip léčby Leksellovým gama nožem

Lékařský obor, který se zabývá léčbou pomocí gama nože, se nazývá radiochirurgie. Podstatu radiochirurgie můžeme obrazně vysvětlit jako operování bez skalpelu. Zákrok gama nožem, který je zkonstruován speciálně pro operace v oblasti hlavy, spočívá v jednorázové aplikaci vysoké dávky záření (tím se liší radiochirurgie od radioterapie), která je ale přesně zacílena jen do chorobného ložiska, takže okolní tkáň zůstane ušetřena (princip stereotaxe). Název gama nůž reflektuje skutečnost, že k ozáření se využívá gama paprsků (zdrojem záření je izotop kobaltu Co60). Současný gama nůž Perfexion má celkem 192 zdrojů záření.

Základní součástí Leksellova gama nože je radiační jednotka se zdroji záření. Jednotlivé svazky paprsků vycházející z těchto zdrojů jsou samy o sobě slabé, jsou ale vedeny tak, že se sbíhají a protínají ve společném ohnisku. (Pro pochopení si laik může představit protínání slabých slunečních paprsků pod lupou. V ohnisku, kde se jejich energie sečtou, již představují vysokou energii, která snadno propálí třeba papír.) Lékaři umístí hlavu pacienta tak, že se chorobné ložisko ocitá právě v tomto průsečíku, kde se efekt všech paprsků sčítá. Jelikož jeden zdroj vydává sám o sobě malou intenzitu záření, tkáně ležící mimo zmíněný průsečík jsou zatíženy jen minimální radiační dávkou. Přístroj umožňuje pomocí clon měnit velikost tohoto ohniska a v případě nepravidelného tvaru cílové chorobné tkáně lze s použitím více ohnisek postupně vyskládat cílový ozařovací objem tak, že velmi přesně kopíruje tvar i velmi nepravidelného nádoru. Přesné nastavení souřadnic ozařování u Leksellova gama nože Perfexion zajišťuje plně automatizované lůžko, na kterém pacient leží. Na rozdíl od klasické operace není výsledek patrný hned po výkonu, ale projeví se až s časovým odstupem v závislosti na diagnóze.