, rubrika Aktuality

Na krizové situace jsme připraveni

Připravenost Nemocnice Na Homolce poskytnout rychlou, plynulou a dobře organizovanou zdravotní péči v případě mimořádné události nebo krizové situace spojené se zraněním velkého množství lidí, například hromadné havárie, prověřovalo včera od 14 hodin cvičení probíhající v prostorách nemocnice.

Cvičení bylo zahájeno telefonátem Záchranné služby hl. města Prahy s oznámením mimořádné události – hromadné havárie autobusu na ulici Plzeňská – na emergency linku ARO Nemocnice Na Homolce. Zpětným ověřením uvedl operační štáb nemocnice veškerý personál do pohotovosti. 

Ředitel nemocnice Ivan Oliva vydal pokyn nezahajovat žádné plánované operace a připravit operační sály pro potřeby urgentních zákroků. Náměstek pro lékařskou a preventivní péči MUDr. Zbyněk Fuksa s primáři jednotlivých oddělení zajistil uvolnění lůžek pro příjem pacientů a informoval krevní sklad o urgentní potřebě krve a krevních derivátů.

Celkem bylo přivezeno 10 zraněných osob, z toho 3 těžce zranění byli převezeni na ARO, 3 středně těžce zranění na JIP oddělení chirurgie a neurologie a 4 lehce zranění pacienti byli ošetřeni na standardních odděleních. V přijímací hale přebíraly pacienty označené skupiny lékařů, sester a sanitářů. Zdravotní personál rozdělený do skupin – příjmové, resuscitační a operační a ošetřující lehká poranění – plnil svou přesně vymezenou roli.

„Bezproblémový průběh nácviku traumaplánu mě přesvědčil o připravenosti Nemocnice Na Homolce na případ skutečného hromadného neštěstí,“ uvedl ředitel nemocnice Dr. Ing. Ivan Oliva. „O schopnostech našich lékařů a sester zvládnout mimořádnou událost jsem nepochyboval, při dnešním nácviku šlo ale hlavně o bezchybnou organizaci a i ta byla zvládnuta výborně,“ doplnil Oliva.

Nemocnice na Homolce