, rubrika Aktuality

V PET centru máme nový cyklotron pro výrobu radiofarmak

Po 23 letech jsme modernizovali zázemí pro výrobu radiofarmak v PET centru ÚJV Řež v Nemocnici Na Homolce. Původní urychlovač částic – cyklotron Cyclone 18/9 nahradil nejnovější a efektivnější model Cyclone KIUBE od firmy IBA. 

Cyklotron v Nemocnici Na Homolce zahájil provoz již v roce 1999 jako první v České republice. Nový cyklotron je menší a dokáže vyprodukovat za stejnou dobu více radiofarmak, přípravků, které pomáhají na oddělení nukleární medicíny diagnostikovat nejrůznější onemocnění. Samotná výměna, kterou zajistila skupina ÚJV za součinnosti Nemocnice Na Homolce, byla technologicky velmi náročná a šlo o první akci svého druhu v České republice.   

Demontáž a bezpečná likvidace

Skupina ÚJV Řež zajistila velmi náročnou a nákladnou akci, kdy byl původní cyklotron odinstalován, převezen a následně ho čeká bezpečná likvidace. Původní, více než dvacetitunový kolos, bylo nutné vyzvednout jeřábem a po nezbytné úpravě kobky opět stejnou cestou usadit cyklotron nový. Všechny etapy demontáže a odvozu cyklotronu byly předem prověřeny a povoleny ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Kontinuální monitorování prostředí a neustálá přítomnost dozimetristů byla jen finální tečkou za dlouhým seznamem bezpečnostních opatření, která bylo nutné ošetřit a dodržet. Demontáží a naložením „zbytků“– 20 tun hmoty, z toho 2,5 tuny mědi, starého urychlovače kontaminovaného zářením začíná další část příběhu. Až bude jisté, že všechny části jsou bezpečně a bez známek kontaminace, teprve bude možné zařízení rozebrat na části a ty po kontrole uvolnit do životního prostředí, což se podle studií odhaduje na 25–30 let.

Radiofarmaka pro Homolku zajištěna

Rutinní provoz nového cyklotronu se po nezbytných úpravách prostor a testování zařízení očekává v září 2022. Výpadek produkce cyklotronu v Nemocnici Na Homolce samozřejmě nesmí mít vliv na kvalitu a spolehlivost dodávek radiofarmak na pracoviště nukleární medicíny. Výrobu z PET centra v Praze na Homolce převzala dvě zbývající PET Centra ÚJV Řež v Řeži a v Brně za pomoci personálu PET Praha, který v nich posílil směny.

Služebně nejstarší cyklotron ÚJV Řež v PET Centru Nemocnice Na Homolce v Praze:

  •         spuštěn v roce 1999
  •         odstaven 1. dubna 2022
  •         vyzdvižen a odvezen do Řeže, do skladu VAO 4. května 2022