, rubrika Aktuality

Mikrochirurgická léčba aneuryzmatu

Natočili jsme pro vás video, ve kterém vám ukážeme, jak pokročilá, bezpečná a šetrná může být současná neurochirurgická léčba aneuryzmatu, neboli výdutě, pokud se operuje mikrochirurgicky. 

Výduť je váček, který vznikne vyklenutím cévní stěny některé z mozkových tepen. Jeho stěna je zeslabená. Když praskne, dojde ke krevnímu výronu po povrchu mozku, nebo přímo do mozkové tkáně, což pacienta ohrožuje na životě a zdraví.  V našem videu se můžete seznámit s mikrochirurgickým způsobem léčby aneuryzmatu, který je standardem našeho pracoviště. Řídíme se zásadami tzv. pokročilé neurochirurgie, jejímž cílem je provést operaci co nejbezpečněji a zároveň nejšetrněji. Operace mozku probíhá na povrchu mozku, i když se jedná o léze uložené často hluboko v oblasti spodiny lebeční. Také využíváme techniku tzv. gravitační bezretrakční chirurgie, která je založena na důsledném adekvátním polohování nemocného a umožňuje operovat pacienty bez použití mozkových lopatek, které se dříve rutinně používaly k odtahování mozku. Samozřejmostí je využití nejmodernější technologie jako peroperační videoangiografie, mikrodopplerografie, flowmetrie, elektrofyziologický monitoring, případně neuronavigace nebo intraoperační magnetická rezonance. Věříme, že natočeným videem zmírníme obavy z neurochirurgických operací mozku. Můžete si být jisti, že náš profesionální neurochirurgický tým se o vás dobře postará.  

Více informací zde