, rubrika Aktuality

Česko-japonský on-line seminář o zavedení inovovaného laserového balonkového katétru

Dnes celý den probíhal v Nemocnici Na Homolce live transmission seminář, v jehož průběhu arytmologický tým prof. Petra Neužila zprostředkoval japonským kolegům své zkušenosti se zavedením inovovaného laserového balonkového katétru s robotickým posunem.

Jedná se o jednu z metod, u níž se prokazuje okamžitý i dlouhodobý efekt u pacientů s fibrilací síní, což je nejčastější arytmie, která se vyskytuje u téměř dvou procent populace. Naše nemocnice má nejvíce provedených výkonů s balonkovým katétrem na světě, proto je tento seminář organizován právě od nás.

Garantem on-line semináře je japonská odborná společnost Japanese Heart Rhythm Society.