, rubrika Aktuality

Nový vedoucí lékař očního oddělení

Představujeme vám nového vedoucího lékaře očního oddělení Nemocnice Na Homolce MUDr. Jiřího Záhlavu, CSc., který byl jmenován k 1. lednu 2023. 

Doktor Záhlava v letech 1995–2000 pracoval na Oční klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zde se věnoval onemocněním rohovky, očnice a neurooftalmologii. Následně přešel na Oční kliniku JL, ve které působil až do roku 2021, a specializoval se převážně na onemocnění zadního segmentu oka. Do Nemocnice Na Homolce nastoupil po ročním působení na očním oddělení Thomayerovy nemocnice. 

V chirurgii se MUDr. Záhlava specializuje na plastické operace víček a jejich okolí ze zdravotních i estetických důvodů.

Jako autor nebo spoluautor publikoval řadu odborných prací a podílel se na čtyřech knižních publikacích určených pro postgraduální vzdělávání lékařů.