, rubrika Aktuality

Výsledky kontroly NKÚ dopadly v Nemocnici Na Homolce na výbornou

„Máme velkou radost, že naše nemocnice skvěle obstála při hloubkové kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. NKÚ prověřoval účelnost projektu Modernizace nemocničního informačního systému – Hood, realizovaného od roku 2017, posuzoval hospodárnost vynaložených prostředků a zaměřil se na soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek, naplnění dotačních podmínek a správnost zaúčtování majetku v účetnictví. Kontrola probíhala od října loňského roku a začátkem května byla ukončena. Podle kontrolního protokolu naše nemocnice dodržela všechny zákonné povinnosti, stanovené dotační podmínky a naplnila všechny monitorovací indikátory projektu a stanovené cíle. Nejvyšší kontrolní úřad nestanovil ani žádná nápravná opatření, která by management nemocnice musel přijmout. Výsledek kontroly NKÚ je pro nás určitým potvrzením správnosti námi nastoupené cesty, která by měla zajistit maximální pružnost v přizpůsobování NIS požadavkům, které v budoucnosti vyplynou z vývoje nemocniční zdravotní péče v ČR“, říká ředitel Nemocnice Na Homolce MUDr. Petr Polouček, MBA.

Vytvořit dobře fungující centrální NIS je od začátku působení ředitele Petra Poloučka prioritou vedení Nemocnice Na Homolce. Původní systémy NIS nemocnice byly již zastaralé, vybudované na dávno nepodporovaných technologiích a nebylo možné je dále modernizovat. Původní systémy téměř nevyhovovaly současným (a zcela ne vůbec budoucím) požadavkům elektronické dokumentace, kyberbezpečnosti a dalším nárokům, které budou na NIS kladeny v budoucnosti.

Náš nový NIS, který jsme pojmenovali HooD, jsme vytvořili vlastními silami (vlastní team vývojářů, analytiků) ve spolupráci s našimi zdravotníky a kolegy z IKEM. Systém HooD umožňuje elektronizaci zdravotních i podpůrných procesů, elektronizaci dokumentace včetně její digitální archivace (včetně opatření dokumentů v archivu časovými razítky), a tím dosažení kompletního vedení zdravotní dokumentace v elektronické podobě. NIS HooD splňuje všechny požadavky EU na kompatibilitu výměny pacientských dat v rámci eHealth (NIXZD) a napojení na systémy výměny zdravotnické dokumentace v ČR (eMeDocs) a na interní Portál pacienta (který plně využívá integraci s NIA). NIS HooD je komplexní modulární systém (např. modul ambulantní, modul operací, modul hospitalizací, modul podpory PACS, laboratorní modul, lékárna, vykazování péče, operační programy, podpora dietního provozu, atd..) Celý systém je navržen tak, aby byl připraven na výměnu dat mezi různými systémy a poskytovateli zdravotních služeb.

Je třeba zdůraznit, že převážnou část z dotace představuje investice do nákupů hardware a technologií, na kterých nový informační systém provozujeme.

Nemocniční informační systém (NIS) je páteřním systémem všech nemocnic, bez rozdílu velikosti a patří do kritické infrastruktury nemocnice. Musí splňovat ty nejvyšší nároky na funkcionalitu a bezpečnost a poskytovat podporu všem léčebným procesům nemocnice včetně procesů nutných k efektivnímu řízení vlastního provozu nemocnice. NIS zajišťuje nejen elektronickou podporu zdravotní péče o pacienta včetně její administrace, pokrývá všechny potřeby kliniků, diagnostiků, laboratoří, vykazování péče, lékárně i controllingových požadavků nemocnice. Bez nemocničního informačního systému nemůže v dnešní době již fungovat provoz žádné nemocnice.