V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

, rubrika Aktuality

Nacvičovali jsme, jak postupovat při výskytu vysoce nebezpečné nákazy

Dnes probíhalo v naší nemocnici cvičení našeho týmu pro kontrolu infekcí s cílem připravit se na situaci, že by byl v akutní interní ambulanci zachycen pacient, u něhož by bylo vysloveno podezření na vysoce nebezpečnou nákazu, jako je například ebola.

Celé cvičení - od vyslovení podezření na toto onemocnění, přes včasné nahlášení na pracoviště kontroly infekcí, zajištění izolace pacienta, vymezení prostor, technické zajištění, použití vhodných ochranných pracovních pomůcek až po návaznost jednotlivých složek - proběhlo podle plánu.