, rubrika Aktuality

Jedna z největších zdravotnických sítí v ČR koupila akcie Homolka Premium Care, a. s.

Akciová společnost Homolka Premium Care má ode dneška nového majitele – společnost EUC, a. s., předního českého poskytovatele zdravotních služeb. Ta nabídla ve výběrovém řízení, které vypsala likvidátorka dceřiných společností Nemocnice Na Homolce, nejvyšší cenu a zvítězila. Společnost zaměřenou na poskytování zdravotnické péče na nejvyšší úrovni koupila za 50 500 000 Kč.

Prodej akcií Homolka Premium Care, a. s., je součástí likvidace Holte, s. r. o., – v likvidaci, dceřiné společnosti Nemocnice Na Homolce. Na základě znaleckého posudku a ekonomických a právních analýz byla vybrána právně nezávadná, transparentní a ekonomicky nejvýhodnější varianta převodu akcií na třetí osobu, a to formou výběrového řízení.

Homolka Premium Care, a. s., je poskytovatelem zdravotních služeb využívající profesionálního zázemí Nemocnice Na Homolce a jejích špičkových lékařských odborníků. Do dnešní doby byla součástí koncernu likvidovaných dceřiných společností – byla navázaná na dceřinou společnost Holte, s. r. o. Pacientům nabízí zejména individuální programy lékařské a preventivní péče.

„Finanční prostředky, které nemocnice po prodeji akcií získá ve formě likvidačního zůstatku, chceme použít převážně na obnovu zdravotní techniky. Se společností Homolka Premium Care, a. s., jsme v roce 2015 uzavřeli osmiletou smlouvu, která je právně závazná i pro nového vlastníka, což bylo součástí podmínek prodeje. Tato smlouva nám zaručuje výhodnou spolupráci a stanovuje přesně definované podmínky spolupráce. Z pohledu klientů Homolka Premium Care, a. s., se převodem akcií na třetí osobu nic nezmění,“ říká ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva.

Postup Nemocnice Na Homolce je v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, které uložilo řediteli Olivovi všechny dceřiné společnosti zlikvidovat. Zvolená varianta převodu na třetí osobu formou prodeje akcií je pro nemocnici nejen legislativně a ekonomicky nejvhodnější, ale vzhledem k zadání ministra zdravotnictví jediná možná. Likvidace všech dceřiných společností Nemocnice Na Homolce byla schválena vládou ČR 7. 7. 2016.