, rubrika Aktuality

Naši pacienti nás ohodnotili na jedničku

V loňském roce proběhl v naší nemocnici průzkum spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče. Na základě výsledků pacientské ankety v rámci projektu Kvalita očima pacientů jsme získali tu nejvyšší známku kvality – tzv. rating A+.

Šetření proběhlo v období od 19. 11. do 30. 12. 2018 a ankety se zúčastnilo celkem 942 pacientů, kteří formou dotazníků hodnotili 50 faktorů ovlivňujících kvalitu péče, seskupených do osmi oblastí:

  1. přijetí pacienta do zařízení,
  2. respekt, ohled, úcta k pacientovi,
  3. koordinace a integrace péče o pacienta,
  4. informace a komunikace s pacientem,
  5. tělesné pohodlí pacienta,
  6. citová opora pacienta,
  7. zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta,
  8. propuštění pacienta ze zařízení.

Souhrnná spokojenost s kvalitou poskytované péče za celou nemocnici v roce 2018 dosáhla 85,2 % (v roce 2017 to bylo 86,1 %, v roce 2013 83,6 %). Ve srovnání s rokem 2017 souhrnná spokojenost sice mírně klesla, ale rating kvalityA+ jsme si udrželi. Zároveň naše nemocnice poprvé splnila i kritéria pro udělení tří certifikátů Spokojený pacient (v kategoriích lůžkové zdravotnické zařízení, lékaři a sestry). Devět oddělení ze třinácti vykazuje v průzkumu významně nadstandardní kvalitu zdravotní péče. Největší spokojenost byla na oddělení rehabilitace a gynekologie, oproti předchozímu roku si výrazně polepšila interna. Pacienti byli nejvíce spokojeni s možností zapojit rodinu a své blízké do léčby, se způsobem propuštění pacienta z nemocnice a pochvalně hodnotili respekt, ohled a úctu k pacientovi a v neposlední řadě i citovou oporu ze strany zdravotního personálu. Pokud jde o kvalitu a množství jídla, ve srovnání s loňským rokem se spokojenost pacientů zvýšila o téměř 9 %.

Pacienti vyjádřili v dotaznících také své připomínky. Za celou nemocnici jich bylo celkem 114, z toho 79 kladných a 35 negativních. Negativní se týkaly hlavně vybavení a provozu (toalety, koupelny, teploty na pokoji, matrace, polštáře atd.), ale i komunikace a chování zdravotního personálu.