, rubrika Aktuality

29. říjen – Světový den proti mozkové mrtvici

Nemocnice Na Homolce získala nejvyšší stupeň certifikace od Evropské organizace pro mozkovou příhodu (European Stroke Organisation), který odráží tu nejkvalitnější zdravotní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nemocnice má statut Komplexního cerebrovaskulárního centra již od roku 2011. Výhodou těchto center je, že kromě nejmodernějšího přístrojového vybavení disponují zázemím trvale dostupného a zkušeného multioborového týmu neurologů, neurochirurgů, neuroradiologů a cévních chirurgů. Samozřejmostí je i následná péče a neurorehabilitace.

Na příběhu pacienta našeho neurologického oddělení bychom rádi připomněli, jak je důležité správně rozpoznat příznaky mrtvice a zavolat včas pomoc. Mezi nejtypičtější příznaky mrtvice patří: porucha hybnosti tváře, nesrozumitelná řeč, omezená hybnosti končetin na jedné straně těla, ale i silná bolest hlavy, neostré vidění nebo závrať. I když se zdá, že některé z těchto projevů odezněly, není na co čekat a raději ihned volat záchrannou službu, která nemocného odveze do specializovaného centra, kde je záruka kvality poskytované péče. Pacient neurologického oddělení Nemocnice Na Homolce měl štěstí, že byl se svými blízkými, kteří mu pomoc zavolali a on po týdnu léčby mohl opět mluvit a hýbat rukou. U mrtvice jde o minuty. Nejde jen o to přežít, ale také přežít s minimálními následky. Nebojte se proto zavolat svým blízkým pomoc. I kdyby mělo jít jen o planý poplach.