, rubrika Aktuality

Screening pro včasný záchyt rakoviny plic nově i na našem pracovišti

Nemocnice Na Homolce splnila všechny podmínky akreditace, a byla tak zařazena do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic, které na začátku tohoto roku vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.  

Vyšetření výpočetní tomografií na specializovaném pracovišti je klíčovým diagnostickým nástrojem pro nemocné s rakovinou plic. Cílem pětiletého pilotního programu je také zvýšit povědomí o riziku vzniku karcinomu plic v důsledku kouření a o pozitivním efektu ukončení kouření. 
Vyšetřit se mohou nechat současní i bývalí kuřáci, kteří kouří alespoň 20 cigaret denně a jsou ve věku 55–74 let. Účast v tomto populačním pilotním programu je dobrovolná a zdarma. 
Indikovat pacienta na nízkodávkové CT vyšetření může praktický lékař či pneumolog. 
Naše nemocnice nabízí komplexní diagnostiku na radiodiagnostickém oddělení a na špičkovém pneumologickém pracovišti. Pacientům s nálezy na plicích, pohrudnici a v mezihrudí také péči erudovaného onkochirurgického týmu s využitím nejmodernější technologií. Karcinom plic patří mezi nejčastější a nejzávažnější onkologická onemocnění. Jeho vznik je podmíněný více faktory, hlavní příčinou ale zůstávají vnější vlivy, zejména kouření. Nejrizikovější skupinou jsou právě lidé mezi 55. a 75. rokem, výskyt rakoviny trvale roste u žen. Vzhledem k tomu, že zhruba dvě třetiny nádorů jsou zachyceny v pokročilých stádiích, kdy je není možné již operovat, jsou screeningové programy jednou z cest, jak tento stav zvrátit. 

Osvědčení o splnění podmínek a zařazení pracoviště do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic